You are here

Studieretningerne
på Nørre G

En god start!
I 1g starter alle i Stx med et grundforløb på tre måneder. Ud over at være en god start på din gymnasietid giver grundforløbet dig indtryk inden for forskellige faggrupper, og du får en god basis for dit valg af studieretning til november.

Hvad er lige dig?
Du kan vælge mellem mange studieretninger på Nørre G, så der er god mulighed for at finde den, der "lige er dig", hvad enten det er inden for sprog, naturvidenskab, samfundsfag eller musik.

Læs om studieretningerne
Læs om de forskellige studieretninger ved at vælge i menuen til højre. Du kan også downloade folderen med information om Nørre G og de kommende studieretninger for 2020-21 her.

Her følger en oversigt over de studieretninger, du kommer til at kunne vælge mellem efter grundforløbet. Fagene i en studieretning arbejder tæt sammen om fælles mål, og du vil opleve, at det tværfaglige samarbejde fylder meget. Du lærer at se faglige ligheder og forskelle og lærer at belyse en faglig undren fra flere faglige sider.

Sprog

 • Engelsk A, Spansk A, Fransk B el. Tysk B
 • Engelsk A, Spansk A og Latin C
 • Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B
 • Engelsk A, Fransk A og Samfundsfag B

Naturvidenskab

 • Matematik A, Fysik A, Kemi B
 • Matematik A, Kemi A, Fysik B
 • Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B
 • Biologi A, Kemi B

Samfundsfag

 • Samfundsfag A, Matematik A
 • Samfundsfag A, Engelsk A

Musik

 • Musik A, Engelsk A
 • Musik A, Matematik A

Når du efter grundforløbet skal træffe valg af studieretning, træffer du dit valg på baggrund af de forløb, du har været igennem i grundforløbet. Her har du både stiftet bekendtskab med de faglige krav og forventninger, og er også blevet præsenteret for nogle af de faglige samarbejder, som er grundlæggende for vores studieretninger på Nørre G.

Valgfag på Nørre G
I forbindelse med dit valg af studieretning skal du også vælge valgfag, og klasserne dannes efter valgfag i videst muligt omfang. Det betyder altså, at klasser dannes efter valg af studieretning i kombination med valg af valgfag.

C-niveau: B-niveau: A-niveau:

Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dans
Design og Arkitektur
Drama
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informatik
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

Billedkunst
Biologi
Design og Arkitektur
Drama
Fysik
Idræt
Kemi
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Kemi
Matematik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb  Samfundsfag
Almen Sprogforståelse Idræt
Dansk  2. Fremmedsprog*
Engelsk  Kunstnerisk fag**
Matematik  Klassens time

*Vi udbyder Tysk fortsættersprog, Fransk fortsættersprog, Fransk begyndersprog og Spansk begyndersprog som 2. fremmedsprog.

**Vi udbyder Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag og Musik som kunstnerisk fag.

2-årige valgfag
Som noget særligt på Nørre Gymnasium tilbyder vi en række 2-årige B-niveau fag, som er knyttet til din studieretning. Vælger du en af de to studieretninger med Samfundsfag A, kan du vælge et af disse 2-årige valgfag:

 • Billedkunst
 • Design og Arkitektur
 • Drama
 • Idræt
 • Mediefag
 • Religion

 Vælger du studieretningen med Biologi og Kemi kan du vælge:

 • Idræt
 • Psykologi

 Videregående uddannelser
Adgangskortet, kan du se, hvilke videregående uddannelser forskellige valg af studieretning og valgfag giver dig adgang til

Folder_2018_Ra