You are here

Optagelsesprøve Stx

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet opfylder ikke kravet om et karaktergennemsnit på 5 i afsluttende standpunktskarakter. (Du kan få mere at vide om kravene til optagelse i gymnasiet hos din vejleder i folkeskolen.) Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen. Skal du til prøve, bliver du indkaldt fra den skole som du bliver optaget på.

Hvor og hvornår foregår prøven?
Prøven er skriftlig og finder sted d. 19. juni 2020. Der vil også være en prøve i starten af august.

Prøven foregår på Nørre Gymnasium, og eleverne skal selv medbringe en computer, da prøverne ligger på eksamensplatformen 'netprøver.dk'. Har du ikke mulighed for selv at medbringe en computer, skal du give skolen besked så hurtigt som muligt, så vil vi prøve at fremskaffe en låne-pc.

Hvem skal til prøve?
Alle elever, der har søgt ind i 1.g Stx på Nørre Gymnasium (på 1. prioritet) og som ikke opfylder optagelseskravene til Stx, skal møde til den skriftlige prøve på den dato og tid, der står i brevet, vi har sendt dig.

Hvilke fag prøves i? 
Der bliver afholdt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik og fysik/kemi, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 60 minutter til hvert af fagene, og alle fire fags opgaver kan tilgåes ved prøvens begyndelse.

Hvilke hjælpemidler må man bruge?
I dansk må der gerne bruges en dansk ordbog. I engelsk må der bruges engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må der bruges lommeregner og/eller beregningsprogram på computer. Disse hjælpemidler skal eleven selv medbringe, hvis de vil bruge dem.

Skal du til samtale?
Elever, der skal til samtale efter prøven, vil få besked fra gymnasiet om at møde til en samtale.

Er der prøve til pre-IB?
Applicants to the pre-IB may also be invited to an entrance test. Candidates for the pre-IB test are chosen from different criteria on the basis of their application, and this test is not the same as the 'Optagelsesprøve' for the Stx. The entrance test may take place on a different date than the Stx-test, and invitations will be sent by email directly from the IB department.