You are here

Eksamen

Eksamen 
Eksamen finder sted i perioden sidste uge i maj til sidste uge i juni.

Offentliggørelse
Eksamensplanen offentliggøres i 2 omgange. Medio maj offentliggøres i Lectio, hvilke skriftlige eksamener du skal op i. Desuden offentliggøres de af dine mundtlige eksaminer der ligger FØR juni. Ca. en uge efter offentliggøres resten af eksamensplanen i festsalen.

Dato og mødetidspunkt til eksamen vil efter offentliggørelsen kunne ses i Lectio. Ændringer kan forekomme indtil 48 timer før eksamen, så husk at tjekke Lectio! Skulle der komme ændringer senere end 48 timer før eksamen, vil du blive kontaktet direkte via besked i lectio.

3g
Antallet af eksamener i 3.g er individuelt og afhænger af, hvor mange mundtlige og skriftlige studentereksamener du har været til i 1g og 2g.

Det samlede antal mundtlige og skriftlige eksamener skal være 9 (inkl. SRP). Hvis du har 5 A-niveaufag, er antallet af eksaminer i alt 10. Der afholdes altid eksamen i AT. Hvis du har været til eksamen i et fag og senere tager faget på et højere niveau, tæller eksamen på det laveste niveau ikke med.

Ud af de 9 (10) eksaminer vil mindst 3 være skriftlige og mindst 3 være mundtlige. 

I A-niveaufag, der har både skriftlig og mundtlig eksamen, kommer du til mindst én eksamen i faget – enten skriftligt eller mundtligt eller begge dele.

For at bestå din studentereksamen skal du have et gennemsnit på mindst 2,0. Der rundes ikke op. 

Karaktererne vægtes afhængigt af fagets niveau: 

  • Fag på A-niveau: 2
  • Fag på B-niveau: 1,5
  • Fag på C-niveau: 1
  • Studieretningsprojekt: 2
  • AT-eksamen: 1,5
  • For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 

Har man 5 A-niveaufag ganges des foreløbige eksamensresultat med 1,03. Hvis man har 6 A-niveaufag ganges med 1,06. 

Der er translokation for alle 3.g'erne d. sidste lørdag i juni kl. 10.00 i Multihallen. (Se dato i ferieplanen)

1g og 2g
1g: Der udtrækkes 0 eller 1 fag for 1g-elever

2g: Der vil normalt være trukket minimum to eksamener, når 2g er afsluttet. Skriftlige eksamener indgår i lodtrækningen på lige fod med mundtlige.

I 1g og 2g vil der desuden forekomme et antal årsprøver. Hvor intet andet aftales, foregår årsprøver efter de samme regler som eksamener.