You are here

7. Biotek

Hvordan kan man kurere tilsyneladende uhelbredelige sygdomme? Hvad kan løse klodens klimaproblemer? Hvad betyder enzymer for din juice? Er det ok at designe babyer eller dyr?

u vil i denne studieretning lære om de naturvidenskabelige hemmeligheder bag alt fra ølbrygningens ældgamle kunst til moderne medicinsk forskning. Vi dyster mod andre gymnasier om at designe fremtidens lægemidler.

Matematik indgår i studieretningen på A-niveau. Her behandles den matematiske teori og bevisførelse samt den logiske tankegang, der kendetegner faget. Vi bruger matematiske modeller til at løse bioteknologiske problemstillinger som fx bakteriers væksthastighed eller virkningen af medicin. Fysik B er endnu et eksperimentelt fag i studieretningen, der således spiller sammen med bioteknologi. Hvordan viser farven på en blodprøve, om du er i god form? Hvordan virker en MR-skanning og andre metoder indenfor medicinsk fysik? Det giver fysik og bioteknologi svar på.

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgsmål går på tværs af grænser. Derfor vil undervisningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige sig med problemstillinger, der er relevante for din studieretning. Fx hvad gør den moderne teknologi ved mennesket? Kan man tage patent på en sund plante, som fx quinoa i Latinamerika? Hvilken rolle spiller mad, ost og vin for mennesket? Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et globalt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til kildematerialet, forskerteamet eller virksomhedsbestyrelsen.

Med biotek kører du på mulighedernes motorvej. En studentereksamen i bioteknologi giver dig adgang til alle sundhedsvidenskabelige uddannelser og utallige naturvidenskabelige uddannelser.

Studieretningsfag
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 2 frie valgfag, hvoraf et af valgene skal være til mindst B-niveau. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg, og du har således kun et frit valg tilbage. De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Fortsættersprog kan være Fransk eller Tysk. Læs mere om vores valgfag her.

 

Studieretninger_2017_5_NV

Hvordan er det at gå på studieretningen Biotek på Nørre G?
Biotekstudieretningen på Nørre G er en meget innovativ linje, hvor der er plads til alle slags mennesker. Linjen giver en bred naturvidenskabelig viden, med fokus inden for det revolutionerende felt, biotek. I biotek lærer man om alt fra processen bag øl-brygning, til nye gennembrud inden for genmodificering og medicin. På Nørre arbejder bioteknologi sammen med fag på tværs af hele linjen. Det gør arbejdet mere spændende og bidrager med unikke lærende egenskaber. Bioteklinjen åbner et hav af døre. En studentereksamen i biotek giver adgang til alle naturvidenskabelige uddannelser og meget mere. Biotekårgangen på Nørre har desuden et stærkt sammenhold. Så hvis du vælger biotek, kommer du til at lære en masse nye spændende mennesker at kende.
Frederik 3w