You are here

6. Naturvidenskab med Kemi

Kan det periodiske system beskrive alt i verden? Hvilken syre er mest ætsende? Hvordan beskrives nedbrydning af hovedpinepiller i kroppen matematisk? Hvordan anvendes lys til at bestemme opbygningen af kemiske forbindelser? Hvordan fremstiller man brændsel til en raket? Hvordan beskrives en kanonkugles bevægelse? Hvor stort et tryk kan en dykker klare og hvordan virker en ubåd?

Går du og undrer dig over, hvordan verden hænger sammen? Og er du nysgerrig efter at vide, hvordan man kan beskrive og undersøge verden? Med en naturvidenskabelig studieretning kan du selv være med til at finde svarene ved hjælp af fagene matematik, kemi og fysik.

Eksperimenter er helt centrale i naturvidenskab. Du kommer til på egen hånd at udføre alt fra små eksperimenter til store undersøgelsesbaserede forsøg på såvel gymnasiet som universiteter. Eksempelvis forklare via syntese, målinger og beregninger, hvordan man fremstiller antabus til behandling af alkoholisme.

Udover at være en disciplin i sig selv spiller matematik en central rolle i behandlingen af såvel forsøgsresultater som den teoretiske forståelse i fysik og kemi.

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgsmål går på tværs af grænser. Derfor vil undervisningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige sig med problemstillinger, der er relevante for din studieretning. Fx hvilke begrundelser giver tyske forbrugere for at købe økologiske varer? Hvilke råstoffer udvinder man i Latinamerika – og hvordan udnyttes de? Hvordan reducerer man madspild i den fransktalende verden?

Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et globalt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til kildematerialet, forskerteamet eller virksomhedsbestyrelsen. Med denne studieretning står alle videregående uddannelser åbne for dig, og den baner vejen for et arbejde både i og uden for Danmark.

Studieretningsfag
Matematik A
Kemi A
Fysik B

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 2 frie valgfag, hvoraf et af valgene skal være til mindst B-niveau. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg og du har, således kun et frit valg tilbage. Det naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi eller Naturgeografi (Det er skolen som afgør hvilket naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Fortsættersprog kan være Fransk eller Tysk. Læs mere om vores valgfag her.

Elevcitat: Hvilken betydning har fysik og kemi i hverdagen?
Fysik og kemi er ikke bare abstrakte formler og ligninger - de er meget mere end det. Det er dem, der beskriver, hvorfor og hvordan verden er bygget op. De er med til at forklare de fænomener og hændelser, som vi møder i hverdagen. Helt fra de små ting, som hvorfor olie og vand ikke kan blandes, eller hvorfor vand ved stuetemperatur er flydende, når jern ikke er. Til større ting, som hvad lys eller tyngdekraften er. Fysik og kemi veksler mellem teori og forsøg, hvilket gør fagene spændende og giver en god forståelse af dem. På Nørre G er der plads til alle, og forskellighed er noget, der bliver vægtet højt. En klasse består af alt fra de super nørdede til den alment interesserede. Skolen har et stærkt fællesskab i klasserne, som især ses til de mange forskellige fællesaktiviteter, der er for alle klasser på skolen.
Astrid 3x