You are here

8. Biologi-Kemi

Mennesket og verden omkring os. 
Hvorfor rammes mange af livsstilssygdomme? Hvordan er euforiserende stoffer opbygget? Hvorfor kan man blive afhængig? Skal behandling med cannabis legaliseres? Hvordan tilpasser kroppen sig under dans eller fodbold? Hvor får vi energien fra og hvorfor syrer musklerne til? Hvad vil det sige at gøre fremtidens produktion mere grøn eller at behandle patienter bæredygtigt? Hvordan er plastik opbygget og hvorfor er det nærmest umuligt at nedbryde i naturen? Vil vi drukne i plastik? Kan vi forbedre klimaet ved at lave tomathaver på Københavns tage?

Vi finder mulige svar på nogle af disse og andre store spørgsmål. I biologi og kemi opnår vi viden gennem eksperimenter udført i naturen og i skolens laboratorium. Matematik er ofte nødvendig i den videre bearbejdning af de opnåede resultater og bidrager således med modeller og analyseværktøjer. Vi tager ofte på ekskursioner til videregående uddannelsesinstitutioner, museer, zoologisk have ligesom vi får besøg af eksperter.

Vi arbejder innovativt, og I skal finde løsningsforslag på autentiske problemstillinger. Fx hvordan kan man øge håndhygiejne og dermed nedsætte risiko for sygdomme? Hvordan kan unges drikkevaner ændres? Hvordan kan vi øge inddragelse af bevægelse i undervisningen?

Med denne studieretning får du et solidt naturvidenskabeligt fundament, og undervisningen vil give dig mulighed for at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten, samt give dig et indblik i hvordan fagene anvendes i det virkelige liv, så du kan træffe velbegrundede valg.

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 2 frie valgfag, hvoraf det ene valg skal være til A-niveau og det andet til minimum B-niveau. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) bortfalder et af de frie valg og du har således kun et frit valg tilbage til mindst B-niveau. Du kan i denne studieretning som noget helt specielt for Nørre Gymnasium, vælge et to-årigt B-niveaufag, -enten idræt eller psykologi. De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Fortsættersprog kan være Fransk eller Tysk. Læs mere om vores valgfag her.

Studieretninger_2017_6_NV

Samspillet mellem Biologi og Psykologi ifølge elev på studieretningen
Da jeg for et halvandet år siden skulle vælge hvilket gymnasium jeg ønskede at gå på, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle være Nørre G. I forvejen kendte jeg et par personer, der havde gået på Nørre, og de havde kun ros at sige om skolen. ”Man følte sig velkommen” fortalte en pige, da jeg spurgte ind til hendes oplevelse af skolen. Det blev jeg helt klart enig i, da jeg selv startede her. Tiden gik, og jeg var stadig tilfreds med både skolen og den studieretning, jeg havde valgt. Jeg har kun haft psykologi i 2-3 måneder, da vi ikke havde det i 1g, men alligevel kan jeg se, at samspillet mellem de to fag har stort potentiale. Hvis man fx beskæftiger sig med søvnbesvær, så er det vigtigt at man har noget viden om hjernen fra biologi for virkelig at fremme forståelsen. Begge fag er interessante hver for sig, men samspillet er det, der især gør dem spændende.
Julia 2z