You are here

Studentereksamen
på Nørre G

Dit forløb på Nørre G starter med et grundforløb i de 3 første måneder. Efter grundforløbet vælger du en studieretning, som du følger i et studieretningsforløb resten af gymnasietiden.

Grundforløbet
er først og fremmest et forløb, der har til formål at give dig et grundigt indblik i de faglige mål og et kendskab til kulturen på Nørre G. For at du kan leve op til vores forventninger til de faglige krav i gymnasiet, får du en introduktion til studieteknik, så du kan udvikle dine studiefærdigheder. De faglige mål for fagene i gymnasiet bliver introduceret i grundforløbet, således at du får mulighed for at træffe valg om den studieretning, der passer godt til dig og din faglighed. 

Grundforløbet består af forskellige delforløb både tværfaglige og i enkelte fag.

Naturvidenskab
I det naturvidenskabelige forløb (Naturvidenskabeligt grundforløb, NV), går flere fag sammen og belyser en sag, og på den måde viser fagenes vidensområde og metoder. Du lærer både at arbejde tværfagligt og at arbejde med fagenes metoder. Forløbet afsluttes med en eksamen.

Sprog og sprogforståelse
Du kommer også igennem et forløb om sprog og sprogforståelse (Almen sprogforståelse (AP)), hvor fagene dansk og engelsk arbejder tæt om at øge din bevidsthed om sprogets opbygning og konstruktion. Du lærer, hvordan du kan skabe handling med sprog, og om sprogets forhold til virkelighed. I forløbet indgår også latin. Latin er et sprog, der fungerer som en platform for moderne sprog, og giver dig et indblik i moderne sprogs opbygning og ordforråd. Latin indgår også som fag på C-niveau i en af vores studieretninger.
Også dette forløb afsluttes med en eksamen.

Matematik
Alle elever har matematik på B-niveau. Elever, der vælger en studieretning med tre sprog på mindst b-niveau, er dog undtaget og skal have matematik på C-niveau. Se mere om det under de enkelte studieretninger.
Matematik i grundforløb rummer en screening, der skal synliggøre dine styrker og svagheder i faget. Hensigten er, at du skal blive bevidst om, hvordan du kan dygtiggøre dig indenfor faget. Vi har matematikvejledere på skolen, der kan støtte dig, hvis du har særlige behov.

Idræt og Samfundsfag
I grundforløbet har du tillige idræt og samfundsfag; begge fag er på C-niveau. Du kan vælge en studieretning med samfundsfag på A-niveau. Se mere om dette under de enkelte studieretninger.  Vi tilbyder idræt som et valgfag på B-niveau. Se også mere om faget under de enkelte studieretninger.

Fremmedsprog
Endelig består grundforløbet også af 2. fremmedsprog, det vil sige tysk (fortsættersprog), fransk fortsætter- eller begyndersprog) eller spansk (begyndersprog).  Din klasse i grundforløbet er sammensat ud fra dit 2. fremmedsprog. Se mere om hhv. tysk, fransk og spansk i vores sproglige studieretninger.

Kunstneriske fag
På Nørre G tilbyder vi fem kunstneriske fag: Billedkunst, Design og arkitektur, Drama, Mediefag samt Musik. Disse fag begynder også i grundforløbet, og du vælger dit kunstneriske fag, allerede når du vælger gymnasium. Hos os har du mulighed for at vælge kunstnerisk fag på B-niveau. Særligt for musik gælder det, at vi har to studieretninger med musik på A-niveau. Se mere under vores to musiske studieretninger.

De kunstneriske fag har stor betydning for mange elever, og der er rig mulighed for at udfolde sine kunstneriske og kreative evner både i undervisningen og i vores musical, filmfestival, teaterforestillinger, danseforestillinger, billednat m.m. Hvis du vil vide mere om vores kunstneriske valgfag på B-niveau (dramatik, mediefag og billedkunst), så kig under de samfundsfaglige studieretninger.
 

 Folder_2017_Musik 

Øvrige aktiviteter i grundforløbet
Intromøde i juni
Når du er optaget på Nørre G, inviteres du og dine forældre til et forældremøde i juni inden sommerferien. Her får I nogle informationer om skolestart, du møder nogle lærere og vigtigst af alt møder du dine kommende klassekammerater, som du skal følges med i grundforløbet. Der vil også være nogle tutorer fra 2g til stede, der fortæller om, hvordan det er at gå på Nørre G. 

Introforløb ved skolestart
Ved skolestart i august indleder vi skoleåret med et introforløb, der både har til formål at ryste jer sammen som klasse og at vise fagenes viden, metoder og samspilsmuligheder. Der vil også i begyndelsen af skoleåret være en idrætsdag, hvor du og din klasse dyster mod skolens andre klasser, og på den måde lærer du både din egen klasse og elever fra andre klasser at kende.

Introtur
Sammen med to andre 1g-klasser samt tre lærere, tager I på introtur, hvor I lærer at arbejde sammen om vanskelige opgaver, og I får samtidig udvidet jeres netværk, idet I også skal løse opgaver på tværs af klasserne. Vi har i det hele taget mange aktiviteter, der både styrker sammenholdet i din grundforløbsklasse og som samtidig giver dig mulighed for at skabe et netværk på tværs af klasserne.

Elevudvalg
I løbet af grundforløbet møder du derfor også de forskellige elevudvalg, der er repræsenteret på Nørre G. Som elev har du mulighed for at være med i forskellige udvalg og på den måde være med til at udvikle og præge kulturen på Nørre G.
 Folder_2017_Idraetsdag 

Valg af studieretning
Formålet med grundforløbet er, at du på et fagligt grundlag kan træffe et kvalificeret valg af studieretning. Du skal træffe dit valg på baggrund af de faglige forløb, du har været igennem i grundforløbet. For at give dig indsigt i vores forskellige studieretninger afholder vi en studieretningsdag hen imod slutningen af grundforløbet. Her bliver du sammen med din grundforløbsklasse introduceret til studieretningerne. Du skal desuden vælge valgfag, så mange af valgfagene bliver pogså præsenteret. Til nogle studieretninger er der en smallere vifte af valgfag end til andre. Det fremgår af beskrivelsen af den enkelte studieretning. Vær opmærksom på, at vi også tilbyder psykologi B som valgfag.

Når du har været til studieretningsdag, skal du efterfølgende træffe valg af studieretning. Du vil blive påvirket af mange nye og spændende indtryk, og det er derfor meget vigtigt, at du i løbet af grundforløbet udfylder vores portfolio med spørgsmål, der giver anledning til eftertanke i forhold til dine faglige forløb. Det er vigtigt, at du har nogle stikord, der kan støtte dig i dit valg af studieretning. Dine lærere og/eller din studievejleder vil i løbet af grundforløbet tale med dig om din faglige formåen, således at du lettere kan træffe valg af den studieretning, der passer til dig og dit ønske for studieretning og for videre uddannelse.

 Folder_2017_Mediefag 

Optagelse på studieretning
Efter grundforløbet opløses grundforløbsklasserne, og du optages i en ny klasse. Her vil du kende nogle af eleverne, måske fra udvalg, fra idrætsdagen, fra introturen eller fra din grundforløbsklasse. Det kan også være, at du kender nogle fra dit 2. fremmedsprogshold. Du vil også få nogle nye lærere, idet du nu går i gang med studieretningsforløbet. Dine lærere udgør et team og en teamleder. Teamet og teamleder tilrettelægger undervisningen på en måde, der viser fagenes samspilsmuligheder, og fagene vil samarbejde tæt om faglige problemstillinger.

Se mere om de enkelte studieretninger og dine valgfagsmuligheder under beskrivelsen af studieretningerne

 Folder_2017_Drama