You are here

Læsevejledning og ordblindehjælp på Nørre G

På Nørre G tilbyder vi løbende vejledning og undervisning til elever med læse- og skrivevanskeligheder. Vi samarbejder desuden med Hovedstadens Ordblindeskole.

Screening i 1.g
I begyndelsen af 1.g screenes alle elever i læse- og skrivefærdigheder. På baggrund af resultatet af screeningen tilbyder vi forskellige former for hjælp til de elever, som vurderes at kunne have særlig gavn af det. Hjælpen iværksættes dog kun for de elever, der tilkendegiver aktivt at ville deltage i samarbejdet.

Langsom læser
Elever, der læser langsomt, tilbyder vi kurser i læsestrategier for at kompensere for eller øge den lave læsehastighed. Andre elever kan have særdeles vanskeligt ved at formulere sig på skrift. De vil blive tilbudt at indgå i et samarbejde med læsevejlederen om hjælp til konkrete afleveringer.

Ordblind
Elever, der har så massive læse- og skrivevanskeligheder, at de lider af en grad af ordblindhed. Disse elever kan vi hjælpe til at få bevilliget elektroniske hjælpemidler samt instruktion i brugen af dem.

Går du i 2. eller 3.g
I sjældne tilfælde dukker læse-/skrive problemer først op senere i forløbet. Så skal du tage fat i din dansklærer, som kan formidle den rette kontakt, så vi kan planlægge, hvad vi kan gøre fremadrettet.

Kontakt din læsevejleder (skoleåret 2018/19):

Du er altid velkommen til at kontakte din læsevejleder – se hvem, der er tilknyttet din klasse

Din læsevejleder - 1g:
Ina: 1c, 1d, 1t, 1u, 1x, 1y, 1w, 1i og 1j
Bo: 1a, 1b, 1e, 1m og 1z

Din læsevejleder - 2.g:
Ina: 2c, 2d, 2t, 2u, 2x, 2y, 2w og 2i
Bo: 2a, 2b, 2e, 2k, 2m og 2z

Din læsevejleder - 3.g
Ina: 3c, 3d, 3k, 3t, 3u, 3x, 3y og 3i 
Bo: 3a, 3e, 3m, 3z og 3w

 

 

Contact