You are here

Intro til 1.g

Velkommen til Nørre Gymnasium!
Vi ser frem til at tage imod alle vores nye elever, når det nye skoleår starter

Introduktion inden sommerferien
Allerede i juni inden sommerferien holder vi en introduktionsaften for de kommende elever og deres forældre (i 2019 skete det torsdag d. 20. juni kl. 19.00-21-00). Indbydelsen sendes ud sammen med reserveringsbrevet. Aftenen starter med fælles information om skolestart på Nørre Gymnasium, og derefter tilbringes resten af aftenen i klasserne, hvor eleverne møder deres kommende klassekammerater og teamleder og hører mere om grundforløbet og starten på Nørre G. Efter introaftenen kan du finde power points fra aftenen øverst til højre her på siden.

Første skoledag 2020
Nye elever i 1g og pre-IB starter onsdag d. 12. august 2020 kl. 9.00. IB DP (2i) starter d. 12. august kl. 9.30 - pre-IB og IB DP møder i studiecentret.

OBS: 2g, 3g og 3i starter også onsdag d. 12. august. Se mødetid og sted i Lectio.

Ventilens oplæg "En vej ud af ensomheden"
I løbet af de første skoledage kommer alle klasser til oplæg om ungdomsensomhed med Ventilen. Ventilen er en landsdækkende ungdomsforening, der driver tilbud for ensomme unge. Vil du vide mere, så se på Ventilens hjemmeside her.

Introtur i september
Alle Nørre Gymnasiums 1g-klasser skal som en del af deres introforløb på en friluftstur med teltovernatninger og forskellige outdooraktiviteter. Friluftsprojektet foregår på Næsbycentret på Midtsjælland, hvor engagerede lærere tager de nye elever gennem forskellige aktiviteter. Turen koster kr. 200,- og betales inden udgangen af august. Info om betalingsprocedure vil komme til klasserne og evt. her på siden, når det er aktuelt.

Forældremøder i 1g og pre-IB
Vi holder forældremøde for alle 1g-klasserne i november. Mødet for pre-IB afholdes i september.

folder_2016_Ra_57