You are here

Fagene

En studentereksamen består af fag på C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau.

Her på siden kan du se en oversigt over fagene og en beskrivelse af nogle af dem.

Obligatoriske fag
De obligatoriske fag og niveauer i uddannelsen er: 2. fremmedsprog, dansk A, engelsk på mindst B-niveau, historie A, oldtidskundskab C samt fagene fysik, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, religion og samfundsfag, alle på mindst C-niveau, samt mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau.

Stx-fag på UVM kan man finde læreplanen for de enkelte fag og her læse om fagets mål og indhold

I nogle studieretninger skal man ved tilmeldingen vælge et kunstnerisk fag samt et fremmedsprog. Herunder kan du se dine valgmuligheder indenfor de to kategorier:

Kunstneriske fag:
Billedkunst
Design og arkitektur
Drama
Mediefag
Musik
Dans (som valgfag i 2./3.g)

Fremmedsprog:
Fransk begynder OBS: Nyt fra 2019!
Fransk fortsætter
Spansk begynder
Tysk fortsætter

Valgfag
Nørre G udbyder mange valgfag!
Hvor mange valgmuligheder, du har, er afhængigt af den studieretning, du vælger. Du kan under den enkelte studieretning se, hvilke muligheder du har. 

Valgfag Nørre G:
Astronomi C
Billedkunst C/B
Biologi A/B/C
Dans C
Design og arkitektur C
Drama C/B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsættersprog A
Fysik A/B
Idræt B
Informatik C
Kemi A/B/C
Latin C
Matematik A/B
Mediefag B/C
Musik B/C
Naturgeografi B/C
Psykologi B/C
Religion B
Samfundsfag A/B
Spansk A
Tysk fortsættersprog A 

valgfag på UVM kan man finde læreplanen for de enkelte valgfag og her læse om fagets mål og indhold