You are here

Studievejledningen

på Nørre G

Studievejledningen på Nørre G

Skolens vejledere er fastholdelsesvejledere, og vores opgave er at hjælpe eleverne med at kunne gennemføre uddannelsesforløbet bedst muligt som en del af skolens fastholdelsesstrategi.

Vejledernes opgaver består blandt andet i:

  • At give vejledning i forbindelse med valg af studieretning og valgfag, søgning af SU samt introduktion af studievaner og studieteknik.
  • At gennemføre individuel vejledning og støtte den enkelte elev igennem de 3 gymnasieår.
  • At afholde intro-samtaler med alle elever i 1.g.
  • At samarbejde med team-koordinatorer, teams og kolleger.
  • At orientere om skolen til div. arrangementer.
  • At modtage besøgselever og skaffe tutorer.

Vejledning vedrørende alle forhold efter gymnasiet varetages af Studievalgsvejleder Inge Duus Hjortlund fra Studievalg København. Se Videregående uddannelse.