You are here

IT
på Nørre G

IT på Nørre G

IT anvendes i undervisningen som et pædagogisk og didaktisk læringsredskab med det overordnede formål at fremme elevernes læring. 
IT ses som en katalysator for nytænkning af de enkelte fag og for organiseringen af klasselokalet som læringsrum.
IT understøtter elevcentrerede arbejdsformer med fokus på elevaktiverende undervisning, og bidrager blandt andet til samarbejde, variation og synliggørelse af elevernes arbejde.

På Nørre er IT i vidt omfang integreret i undervisningen. Der er elektroniske tavler eller projektorer i alle klasselokaler, og IT bruges i alle skolens fag.

Eleverne forventes at følge med på Lectio, der er skolens skema- og kommunikationsplatform, hvor der gives beskeder om undervisningen m.m.

IT-support
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars, skolens IT-medarbejder, i lokale 113.

IT-værktøjer
Nedenfor ses et overblik over nogle af de værktøjer, der bruges i undervisningen.

Oversigt over relevante elev-værktøjer:

Færdighed  Anvendelse  IT-værktøj
 Tale   Elevproducerede podcasts  Audioboo, Soundcloud
 Tale  Elevproducerede vodcasts  MailVu
 Tale  Skærmoptager  Screencast-O-Matic
 Skrive  Samarbejdsskrivning  Padlet, PiratePad
 Skrive  Mindmaps  Text2mindmap, Bubbl.us, Popplet
 Skrive  Tidslinje  Timetoast
 Skrive  Autentiske genrer  Wiki, Blog
 Skrive og læse  Ordforslag ved skrivning og oplæsning af digitale tekster  AppWriter -> download vejledning
 Læse  Læsning af elektroniske tekster og  hjemmesider  PDF XChange Viewer (PC)

Programmer til fysik og matematik 
På denne hjemmeside, der kræver login, kan elever og lærere på Nørre G downloade fysik- og matematikprogrammer, ligesom der findes forskellige IT-værktøjer til brug i fysik- og matematikundervisningen.

I matematikundervisningen bruges enten Maple eller TI-nspire CAS software. Skolen køber licens til alle 1.g-elever. 

Gratis MS Office
Elever på alle skoler, som er en del af IT-Center Fyn, har mulighed for, GRATIS, at hente og installere Office 2013 til Windows eller Office 2016 til Mac på op til 5 enheder. 
Find linket til installationsvejledningen til højre på denne side.

Ordbøger
Elever og lærere på Nørre G har via Wayf eller UniLogin adgang til Gyldendals Ordbøger. Gyldendals ordbøger til brug off-line ved eksamen, kan downloades hos IT-Center Fyn. Download vejledning i listen til højre på denne side.