You are here

Velkommen til Nørre G

Velkommen til Nørre Gymnasium & IB World School - og til vores hjemmeside. Når du kigger dig omkring på siden, håber jeg, at du vil opleve, at Nørre G er et spændende sted, som først og fremmest fokuserer meget på fagligheden, men som også lægger særdeles stor vægt på, at der er mange aktiviteter uden for selve skoletiden, hvor man kan møde elever fra de andre klasser.

Et stort udbud af studieretninger og udvikling i undervisningsformerne
Det er vores ambition at udbyde mange forskellige studieretninger, som repræsenterer forskellige fagligheder og muligheder for at fortsætte på videregående uddannelser. Vi er færdige med en gennemgribende ombygning af Nørre G, som betyder, at vi har usædvanligt gode faciliteter til alle fag. Dertil kommer, at vi hele tiden arbejder med at udvikle undervisningsformerne, således at vores formidling hele tiden er vedkommende og udviklende for den enkelte elev.

Engagement og aktivitet - også uden for skoletid
Vi udbyder rigtig mange aktiviteter uden for skoletid: musical, kor, showband, idræt, filmfabrik, dans, drama, lektiecafé, talentaktiviteter mv. Men eleverne har også selv mange aktiviteter som elevråd, Operation Dagsværk, festudvalg, café-udvalg, som gennemfører særlige caféarrangementer, og dertil en række forskellige selvbestaltede grupper. Der er således gode muligheder for dem, som også gerne vil lave noget uden for skoletiden og fortsætte Nørres tradition for engagerede og aktive elever.

Nørre Gymnasium har et stærkt internationalt miljø
For at kvalificere vores elever til den stigende internationalisering lægger vi også stor vægt på internationalisering. Siden 1991 har vi ud over den almene studentereksamen tilbudt den internationale studentereksamen IB (International Baccalaureate), som i det daglige tilfører Nørre G en international dimension og en spændende udfordring for eleverne. Desuden gør vi meget ud af at skabe internationale forbindelser. Elever og lærere planlægger i fællesskab enten traditionelle studierejser eller udvekslingsophold. Vi har således kontakt og udveksling med mange skoler i udlandet.

Oplev Nørre G-ånden
Vi gør alt, hvad vi kan for at fastholde vores særlige ”Nørre G-ånd”. Den betyder nemlig, at der er plads til alle, og at alle har det godt med hinanden. Det giver en rar stemning på skolen, og den er befordrende for, at man har lyst til at komme i skole hver dag. 

Kig dig omkring på siden. Besøg skolen en dag. Tal med eleverne på Nørre G om, hvordan det er at være elev.

Velkommen til!!

Jens Boe Nielsen
Rektor