You are here

1. Supersproglig

Hvad er kendetegnende for ungdomskulturen i USA, Europa og Latinamerika? Hvad sker der når kulturelle og samfundsmæssige strømninger fra forskellige kulturer mødes? Og hvordan kommer Trump som præsident til at påvirke udviklingen i USA og verden? Og hvad har Banksy at sige om flygtningesituationen rundt omkring i verden?

Disse og andre spørgsmål kommer du til at arbejde med i denne studieretning, hvor du med tre moderne sprog får indsigt i andre kulturer og sprog og lærer at begå dig i en globaliseret verden. Du kommer til at lære alle tre sprog på et højt fagligt niveau ved at kommunikere med hinanden og med elever i andre lande.

I fransk arbejder vi fx med kønsroller i mode og samfund, ytringsfrihed i sprog og billeder, ungdomskultur i fransktalende lande fra Europa til Vestafrika og Canada.

I tysk undersøger vi ud fra tekster, musikvideoer, billeder og film bl.a. ungdomskulturen i Tyskland, den hippe og spændende hovedstad Berlin og tysk identitet i dag.

I spansk taler vi sproget fra den allerførste lektion og udnytter det spanske sprogs mange overlap med andre sprog. Spansk er et vindue ud mod ca. 450 millioner menneskers verden. Fra hipstere i Mexico til ski-enthusiaster i Andalusien, fra immigranter på tærsklen til den amerikanske drøm til cubanske hiphoppere. Med tre moderne sprog lærer du at kommunikere og begå dig i en multikulturel globaliseret verden. Derfor prioriterer vi også vores studierejser og lægger vægt på det personlige møde med fremmede sprog og kulturer, således at sprogkundskaberne anvendes og forbedres og vi bliver klogere på andre - og os selv.

Fordi du har sprog på henholdsvis A, A og B-niveau, har du i denne studieretning matematik på c-niveau, og kan derfor frit vælge blandt skolens store udbud af valgfag på c- og b-niveau.

Studieretningsfag
Engelsk A
Spansk A

Fransk fortsætter B
eller
Tysk fortsætter B

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 3 frie valgfag, hvoraf to af valgene skal være til mindst B-niveau. De naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi, Kemi eller Naturgeografi (det er skolen som afgør hvilke naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Fortsættersprog kan være Fransk eller Tysk. Læs mere om vores valgfag her.