You are here

Fakta om skolen

Skolen i tal
I februar 2020 er der indskrevet 1138 elever fordelt på:
1.g: 15 klasser - heraf 3 pre-IB
2.g: 12 klasser og en IB DP-årgang
3.g: 13 klasser og en IB DP-årgang

Gennemsnitlig klassekvotient nye klasser: 28

Skolens personale: 131 ansatte fordelt på 102 lærere og 29 andre ansatte.

Dimission_2015

Informationer på hjemmesiden
For kommende og nuværende elever, deres forældre og andre interesserede har vi på denne side lavet en oversigt over informationer/emner, som er værd at kende til om administration, skolegang og resultater på Nørre G.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet:

Kategori Link (kilde: http://uvm.dk/Service/Statistik) 
Karakterer

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2017

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse 2016

Overgang til uddannelse 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent
Gennemførelse Studietid og fuldførelsesprocent

Administration
Visionen og de værdier, der ligger til grund for Nørre Gymnasium, kan læses her.

Nørre G er en statsligt selvejende institution, hvor bestyrelsen er ansvarlig for driften. Information om bestyrelsens sammensætning, vedtægter, referater og rektors resultatlønskontrakt findes på siden Bestyrelsen.

Skolens pædagogiske udgangspunkt ligger i teamsamarbejde, vores strategi består desuden af en række indsatsområder, og de aktuelle evalueringer som fx APV, Undervisningsmiljøvurderingen, Evalueringsplanen og den årlige evaluering fra de dimitterende studenter findes på siden Kvalitetssikring.

Uddannelse på Nørre G
Nørre G udbyder uddannelsen til studentereksamen også kaldet Stx. Uddannelsens mål kan læses i Stx-bekendtgørelsen

Ud over Stx udbyder vi også den verdensomspændende uddannelse International Baccalaureate Diploma Programme også kendt som IB DP. Der findes omfattende information om IB DP på uddannelsens egen afdeling af vores hjemmeside.

Ansøgning, studieretninger og fag

Vi har beskrivelser af optagelsesforløbet og af optagelsesprøven, som enkelte elever skal op til (Uddannelsesparathedsprøve). Du kan også finde informationer om om de studieretninger, vi udbyder, og om fagene – såvel obligatoriske fag som valgfag – og fagenes mål.

Man kan finde mange oplysninger uden log-ind på Lectio – skolens portal til bl.a. skema, lektier og kommunikation. Læseplaner/studieplaner for de enkelte klasser findes via Lectio:Hovedmenu->klasse->studieplan.

Dagligdagen på Nørre

Undervisningen er gratis på Nørre G. Der er dog enkelte tilfælde af deltagerbetaling især for intro-turen ved skolestart og for studierejsen, som alle klasser kommer på i 2. g. Derudover kan der forekomme betaling ved ekskursioner ifm. undervisningen. Antal af ekskursioner og beløb varierer fra studieretning til studieretning og fra år til år.

Vores mange tiltag, som sigter på at hjælpe den enkelte elev til at gennemføre det gymnasiale forløb med et så godt resultat som muligt, beskrives i vores fastholdelsesstrategi.

Der findes selvfølgelig også studie- og ordensregler på Nørre G. De og andre politikker og regler kan læses her.

En måde, man som elev selv kan få indflydelse på Nørre G, er gennem Elevrådet. De er repræsenteret på hjemmesiden, men kommunikerer via Elevrådets gruppe på Facebook.

Fravær

Nøgletal for fravær for skoleåret 2017/2018:

Fysisk fravær: 8,87%
Skriftligt fravær: 6,56%

Mere information om fravær findes i ressourceregnskabet. Der ligger ressourceregnskaber tre år bagud her.

Eksamen

Eksamensregler og bedømmelseskriterier er beskrevet på hjemmesiden. Den enkelte elev får direkte besked om sine eksaminer og årsprøver via Lectio. Information om eksamenstidspunkt og fag kan findes ved log-ind på elevens skema via Lectio: Hovedmenu->elev->navn

Videreuddannelse

Adgangskrav til videregående uddannelse kan findes ved at taste fag ind på Adgangskortet, som er et værktøj under Uddannelsesguiden. Under beskrivelsen af hver studieretning, som Nørre G udbyder, findes desuden et direkte link specielt tilpasset den enkelte studieretning og de fag, man har valgt.