You are here

Politikker og regler

På Nørre Gymnasium er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er engagerede i skolens hverdag og i den daglige læring og sammen ser det som en opgave at videreudvikle Nørre G's særlige skolekultur, hvor der er vide rammer for individuel og fælles udvikling.

For at sikre et fælles grundlag og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skolehverdagen, har vi formuleret forskellige politikker og regler, som kan læses på denne side.

Der ud over findes skolens handleplaner i forskellige ulykkestilfælde også på denne side.