You are here

5. Naturvidenskab med Fysik

Kan det største og mindste i verden beskrives? Hvorfor kan en raket flyve til Månen? Hvordan beskrives en tur i snurretoppen i Tivoli matematisk? Hvordan bliver brændstoffet i et damplokomotiv til bevægelse? Kan fusion af atomkerner løse verdens energiudfordring? Hvor hurtigt nedbrydes en hovedpinepille i kroppen, og hvordan fremstiller man det mest effektive batteri?? 

Går du og undrer dig over, hvordan verden hænger sammen? Og er du nysgerrig efter at vide, hvordan man kan beskrive og undersøge verden? Med en naturvidenskabelig studieretning kan du selv være med til at finde svarene ved hjælp af fagene matematik, fysik og kemi.

Eksperimenter er helt centrale i naturvidenskab. Du kommer til på egen hånd at udføre alt fra små eksperimenter til store undersøgelsesbaserede forsøg på såvel gymnasiet som universiteter. Og du skal forklare via konstruktion, målinger og beregninger, hvordan man får en luftballon til at lette.

Udover at være en disciplin i sig selv spiller matematik en central rolle i behandlingen af forsøgsresultater og for den teoretiske forståelse i fysik og kemi.

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgsmål går på tværs af grænser. Derfor vil undervisningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige sig med problemstillinger, der er relevante for din studieretning. Fx hvorfor har man i Tyskland besluttet at droppe atomkraft? Hvordan kan man løse problemerne med mangel på vand i Spanien? Hvorfor overvejer man at bygge nye atomkraftværker i Frankrig? Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et globalt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til kildematerialet, forskerteamet eller virksomhedsbestyrelsen.

Med denne studieretning står alle videregående uddannelser åbne for dig, og den baner vejen for et arbejde både i og uden for Danmark.

Studieretningsfag
Matematik A
Fysik A
Kemi B

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 2 frie valgfag, hvoraf et af valgene skal være til mindst B-niveau. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg og du har, således kun et frit valg tilbage. Det naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi eller Naturgeografi (Det er skolen som afgør hvilket naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Fortsættersprog kan være Fransk eller Tysk. Læs mere om vores valgfag her.

Betydningen af fysik og kemi fra en elevs synspunkt 
Fysik og kemi er ikke bare abstrakte formler og ligninger - de er meget mere end det. Det er dem, der beskriver, hvorfor og hvordan verden er bygget op. De er med til at forklare de fænomener og hændelser, som vi møder i hverdagen. Helt fra de små ting, som hvorfor olie og vand ikke kan blandes, eller hvorfor vand ved stuetemperatur er flydende, når jern ikke er. Til større ting, som hvad lys eller tyngdekraften er. Fysik og kemi veksler mellem teori og forsøg, hvilket gør fagene spændende og giver en god forståelse af dem. På Nørre G er der plads til alle, og forskellighed er noget, der bliver vægtet højt. En klasse består af alt fra de super nørdede til den alment interesserede. Skolen har et stærkt fællesskab i klasserne, som især ses til de mange forskellige fællesaktiviteter, der er for alle klasser på skolen.
Astrid 3x