You are here

Bestyrelsen

Bestyrelsen (gældende pr. 18 maj 2018)

Laust Joen Jakobsen, Konsulent for Københavns Professionshøjskole (formand)

Finn Schwarz, Advokat (næstformand, eksternt udpeget)

Stina Vrang Elias, direktør tænketanken DEA

Julie Sommerlund, Prodekan for Omverdensrelationer på Københavns Universitet

Camilla Niebuhr, direktør Børne- og Ungeforvaltningen i København

Marie Negrijn Tranberg, Pædagog (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation)

Lise Grønlund, Lektor (medarbejderrepræsentant med stemmeret)

Jørgen Dan, Lektor (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Andreas Wissendorff Seheim, Gymnasieelev (med stemmeret)

Kirstine Arendt, Gymnasieelev (uden stemmeret)

Jens Boe Nielsen, Rektor (bestyrelsens sekretær og ikke bestyrelsesmedlem)