You are here

Bestyrelsen

Bestyrelsen (gældende pr. 1. januar 2020)

Laust Joen Jakobsen, Konsulent for Københavns Professionshøjskole (formand)

Finn Schwarz, Advokat (næstformand, eksternt udpeget)

Stina Vrang Elias, direktør tænketanken DEA

Camilla Niebuhr, direktør Børne- og Ungeforvaltningen i København

Marie Negrijn Tranberg, Pædagog (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation)

Lise Grønlund, Lektor (medarbejderrepræsentant med stemmeret)

Jørgen Dan, Lektor (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Silje Lindhart Sørensen, Gymnasieelev (uden stemmeret)

Juliane Prüser, Gymnasieelev (med stemmeret)

Jens Boe Nielsen, Rektor (bestyrelsens sekretær og ikke bestyrelsesmedlem)