You are here

Teamsamarbejde

Teamsamarbejdet på Nørre G - pædagogisk udgangspunkt
På Nørre G arbejder vi team-orienteret omkring klasser, fag og faglige områder. Teamene er selvkørende lærerteams om hver klasse. Et team består af 4-6 lærere, hvoraf én er teamleder. I forlængelse af Nørre G’s organisationsstruktur er et team et koordineringsorgan til løsning af organisationens opgaver, hvor opgaver tilknyttet undervisningen løses – tæt på den enkelte. Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen koordineres først og fremmest i teamene. Et team defineres som et forum, hvor klassens lærere reflekterer over egen og andres praksis, og i forlængelse heraf planlægger den fælles undervisning. Refleksionerne tager udgangspunkt i konkret undervisning – både den enkeltfaglige og flerfaglige undervisning.

Stærkt profilerede studieretninger gennem fagenes samspil
På Nørre G stræber vi efter at tilbyde stærkt profilerede studieretninger. Ønsket om stærkt profilerede studieretninger realiseres gennem fagenes samspil. Fagenes samspil tager udgangspunkt i problemformuleringer, der tjener som eksempler på, hvordan fagene kan bidrage til at skabe sammenhænge – og vise forskelle. Sigtet med denne organisering er at få den enkelte elevs uddannelse til at fremstå som en helhed. Derfor arbejder lærerne tæt sammen om undervisningen, og der foregår megen undervisning, hvor to eller flere lærere er til stede – det kan fx være flerfaglig undervisning, team teaching eller supervision. Når flere lærere underviser sammen, er det med til at eksplicitere fagenes sammenhæng og studieretningens overordnede formål. For lærerne giver det en mulighed for både at støtte hinandens faglighed og at komme tættere på den enkelte elevs læring og udviklingspotentiale.

Årligt projekt i teamet
Teamet skal i begyndelsen af hvert skoleår definere et projekt for teamsamarbejdet, som fagene hver for sig og i fællesskab skal være med til at understøtte.  Et projekt kan være større eller mindre og lægger sig typisk i forlængelse af studieretningens faglige sammensætning. Et eksempel kan være implementering af det faglige samarbejde i forbindelse med en ny studieretning (eksempelvis biotek eller Kina-studieretningen), et andet kan være kreative arbejds- og undervisningsformer i forbindelse med dramastudieretningen.
 
Læringsplatform
Vi opfatter således teamene som læringsplatforme, hvor lærerne inden for de enkelte team arbejder efter samme mål og opfatter fagene som forskellige veje til at nå målet. Vi definerer en læringsplatform som et rum, hvor pædagogisk og faglig udvikling er i fokus og er udgangspunktet for teamets tilrettelæggelse af undervisningen.