You are here

Operation Dagsværk

Operation Dagsværk
På Nørre Gymnasium har vi en fast tradition om at støtte Operation Dagsværk. Operation Dagsværk (eller OD) er en landsdækkende organisation, der siden 1985 har beskæftiget sig med velgørenhed fra danske gymnasieelever til unge i den tredje verden, med fokus på uddannelse. Hvert år afholdes der en OD-dag (en onsdag i november), hvor alle deltagende gymnasier holder fri, så eleverne kan udføre arbejde til fordel for årets OD-projekt.

Inklusion af handikappede unge
Årets projekt har fokus på inklusion af unge med handikap i Uganda. Projektet er tilrettelagt af Operation Dagsværk i samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og DH (Danske Handicaporganisationer). Se mere om projektet på Operation Dagsværks hjemmeside.

OD_2018

i 2018 havde projektet fokus på udfordringer og kvaliteter i det moderne ungdomsliv i Grønland

Arbejdet og projektet

På Nørre Gymnasium får alle elever fri på dagen, så de kan arbejde og tjene penge. Arbejdet kan bestå i rengøring eller havearbejde derhjemme eller for bedsteforældre, men kan også være i større virksomheder, der hyrer et par ”dagsværkere” til nogle timers arbejde. Eleverne tjener hver 350 kr. som går ubeskåret til velgørenhedsprojektet. Arbejdet er selvfølgelig frivilligt, og kun de elever, der har lyst, støtter projektet.

Projektet varierer fra år til år, men er altid varetaget af en stor dansk organisation, der samarbejder med Operation Dagsværk. Disse organisationer kan være Dansk Røde Kors, IBIS, Mellemfolkelig Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp eller lignende anerkendte og velfungerende organisationer. Hvert år opererer projektet i et nyt land, disse har igennem årene været bl.a. Zimbabwe, Sydafrika, Burma, Bolivia og Niger.   

Nørre og OD
På Nørre er der altid stor opbakning til Operation Dagsværk. Omkring 400 elever arbejder hvert år til fordel for projektet og vi tjener som regel 120.000-140.000 kr. Derudover har Nørre tradition for, at afholde en hyggelig aften, efter eleverne har arbejdet, hvor der vil være sjove boder og mulighed for hyggeligt samvær med sine venner over en øl. Aftenen er kendt for, at være fyldt med sjove events, bands, DJ’s og en aften hvor mange ”gamle” Nørre elever deltager. Hele overskuddet går selvfølgelig til OD-projektet.

Hele dagen er på Nørre arrangeret af aktive elever, der vælger at bruge tid på at få alt til at køre. Dette er typisk en gruppe på mellem 30 og 50 frivillige elever fra alle klasser og årgange, der samtidig får rigtig meget socialt ud af arrangementet og lærer hinanden at kende på tværs af klasserne. Gruppen er altid åben overfor flere medlemmer og gør meget for at informere og engagere de nye 1.g’ere.