You are here

Elevrådet

ELEVRÅDET PÅ NØRRE GYMNASIUM er et elevudvalg, der arbejder for elevernes interesser. 

Som samlet stemme for godt 1100 elever har Elevrådet på Nørre Gymnasium et meget ansvarsfuldt arbejde. Elevrådsrepræsentanterne, der arbejder for elevernes interesserer, er også meget ansvarsbevidste, og det stråler igennem i elevrådsarbejdet: For vores ønske som Elevråd er at gøre skolen et bedre sted for alle os elever.

Elevrådsarbejde kan godt være sjovt
I Elevrådet stræber vi efter at lave effektivt arbejde. Men det betyder ikke, at det, vi laver, ikke er sjovt. Når vi mødes i elevrådet, er der formalia og andre uinteressante ting på dagsordenen, men de er netop det – uinteressante – og derfor bruger vi så lidt tid på det som muligt. Da Elevrådet er 100% elev-styret, er der også en konsensus om, at det er sådan, det skal være – derfor er der altid plads til at more sig under vores møder. 

Elevrådet på Nørre G

Deltagelse i Elevrådet
Man kan nemt melde sig til Elevrådet. Hver klasse på Nørre Gymnasium har to repræsentanter i Elevrådet, der vælges i starten af året. Selvom man ikke bliver valgt, er man velkommen til at møde op til elevrådsmøderne. Ud over de normale elevrådsmøder er der også udvalg og indsatsgrupper. Disse nedsættes til at varetage specifikke områder på skolen – fx skolens fysiske rammer (skal der være sofaer? Bordfodboldborde?) eller elevernes stress-niveau (hvordan mindsker man stress-niveauet og gør, så alle elever trives?).
I Elevrådet er alle velkomne, altid – alle møder er åbne. 

Bestyrelsen
I spidsen for Elevrådet står Bestyrelsen, der består af formanden for Elevrådet, næstformanden, den kommunikationsansvarlige, elevrådets kasserer samt tre menige. Det er denne gruppe af elevrødder, der sørger for at elevrådet fungerer optimalt: At der bliver holdt møder, og at disse forløber, som de skal. Vil du vide mere om Elevrådet, er du velkommen til at tage kontakt til et af de siddende bestyrelsesmedlemmer. 

Pr. 27. september 2017 består Elevrådets bestyrelse af:

Forpersoner: Laura Schønrock Hartz, 3.w & Marie Biering, 2.d
Kasserer: Astrid Rose Hegnar, 3.i
Kommunikationsansvarlig: Kirstine Arendt, 2.i
Menige medlemmer: Frederik Voigt, 3.d, Laura Dahl-Hansen, 2.c & Andreas Seheim, 1.k

Øvrige elevrådsposter og -repræsentanter kan ses på listen øverst til højre på siden.

ER-bestyrelsen_NG_2017-18