You are here

Strategi
- tidligere indsatsområder

Her ses beskrivelser af tidligere projekter og indsatsområder.
Flere af projekterne er blevet permanente og er indkorporeret i hverdagen på Nørre G.

Se listen nedenfor og uddybning i projektbeskrivelserne til højre.

Internationalisering
Talent og brobygning
Lektiecafé
KULT
Akademisk redelighed
Fagenes udvikling
Skriftlighed
Karrierekompetencer
Innovation
Undervisningseksperimentarium
Teamleder
SRO-eksamen
Fastholdelse