You are here

FLE 2020 - info

Opdatering 6. marts: FLE 2020  er blevet aflyst pga. statsministerens bekendtgørelse,om at arrangementer i marts med over 1000 deltagere skal aflyses!!!

OBS: Forældrelanciers er derfor også aflyst!

FLE står jo for Forældre-Lærere-Elever, så I skal huske at invitere BÅDE jeres forældre OG jeres lærere!

Der er træning i den traditionelle Lanciers på skemaerne i idrætstimerne. Husk, at jeres forældre også kan få danseundervisning af rektor Jens Boe og hans kone. Det foregår her på skolen onsdag 11. marts kl. 19.30-21.15 (se invitationen).

Der kommer mere information i Lectio og her på hjemmesiden efter vinterferien.

Forældrelanciers

FLE20_ForaeldreLanciers

Program

FLE20_Program

Der er sus i skørterne og fart over feltet, når der danses Lanciers ved Nørres FLE-fest

FLE20_Info

Et par opfindsomme lærerinvitationer

FLE20_Info

FLE20_Info

FLE20_Info

 

CM/10FEB20

Alle nyheder