You are here

Kunst på Nørre G 
 - Katalog med alle værker

På Nørre G har vi mange kunstværker udlånt til os fra Statens Kunstfond og til Ny Carlsbergfondet. Der er 175 værker af 49 kunstnere, som med få undtagelser alle er udstillet og tilgængelige for elever, medarbejdere og besøgende på Nørre Gymnasium.

Vi har nu lavet et katalog om Kunsten i vores hverdag, som kan ses som pdf her.

Kunstkatalog_2019

Som indledning til kataloget skriver Rektor Jens Boe Nielsen følgende:

Dette katalog giver et godt indtryk af den kunst, vi har på Nørre Gymnasium. Vi har over en årrække selv indkøbt kunst, ligesom vi har fået deponeret kunst af Statens Kunstfond og af Ny Carlsberg Fondet.

Kunsten løfter den æstetiske oplevelse af at være elev og af at arbejde på Nørre Gymnasium. Men den har også en funktion i dele af den faglige undervisning, som på forskellige måder inddrager kunsten i undervisningen.

Det er mit håb, at dette katalog vil kunne anspore til, at man går på opdagelse i vores kunst og til, at man får lidt information om de enkelte værker.

 

Opdatering december 2019

Statens kunstfond har nu udgivet en bog, de kalder Kunsten i hverdagen, hvor Nørre Gymnasium indgår ifm. en kuratering af Jesper Fabricius på skolen i starten af året. Se bogen online her eller download som pdf ovenfor.

Afsnittet om Nørre G findes på s. 10-11.

StatensKunstfond_NoerreG_2019

 

 

 

CM/06AUG19

Alle nyheder