You are here

Genåbning af Nørre G 
 - 3g starter d. 17. april

Kære alle

Det står nu klart, at 3.g-eleverne skal starte efter påske. På Nørre Gymnasium har vi valgt, at de starter fredag d. 17. april. Der er allerede nu gjort hovedrent på skolen, men vi bruger dagene efter påske til at gå det hele efter igen. Vedhæftede ”Vejledning – genåbning af Nørre G” angiver mere præcise retningslinjer for alles adfærd, når vi mødes igen. De sidste dages forhandlinger mellem de uddannelsespolitiske ordførere har resulteret i, at 3.g-eleverne skal op i skriftlig dansk og i et højniveaufag. Desuden skal de forsvare deres Studieretningsprojekt. 1.g- og 2.g-eleverne får overført deres årskarakterer til eksamenskarakter.

Eleverne i 1.g og 2.g skal møde på skolen igen d. 11. maj.

 Det betyder altså, at 3.g-eleverne undervises virtuelt tirsdag d. 14. april til og med torsdag d. 16. april og herefter møder frem i skolen. Som det fremgår af ”Vejledningen” kan det meget vel ske, at der kommer flere moduler i det efterfølgende forløb, hvor der også undervises virtuelt.

1.g’erne og 2.g’erne undervises virtuelt frem til d. 8. maj og genoptager undervisningen på skolen d. 11. maj. Denne undervisning kommer til at fortsætte ind i juni (hvor langt ind, vides endnu ikke), og der er krav om, at den kommer til at indeholde ”prøvetræning”. Hvordan det skal foregå, finder vi ud af, men hensigten er jo på den ene side at give jer en fornemmelse af at gå til prøve og på den anden side supplere lærerens grundlag for årskarakteren. Helt afhængigt af, hvordan udviklingen har været og nye retningslinjer er formuleret til den tid, tilrettelægger vi naturligvis undervisningen således, at vi kommer til at leve op til disse retningslinjer.

Selvstuderende skal stadig op i alle fag. Dog bliver de mundtlige eksaminer (bortset fra SRP) med intern censur.

Vi skriver ud direkte til eleverne, men også på hjemmesiden og på Facebook, når vi ved mere.

Mvh

Jens Boe

 

Genaabning_17APR20

 

JB/CM/09APR20

Alle nyheder