You are here

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Gennem årene har vi svaret på mange af de samme spørgsmål, så se om ikke svaret på dit spørgsmål er her:

Hvornår er skolen åben?
Hovedreglen er, at der er fri adgang til skolen alle skoledage mellem kl. 7.00-16.30. Alarmen bliver sat til hver dag kl. 16.30, efter pedellernes lukkevagt har gået en runde på skolen. 
Administrationen har kontor- og telefontid hver dag fra kl. 7.45 til 15.00. Telefonnr.: 44 94 27 22.
Receptionen ligger i administrationsfløjen på 1. sal.

Findes der en hjertestarter på skolen?
Vi har to hjertestartere. Én på første sal i trappetårnet og én uden for hovedindgangen.
Se mere her.

Hvor finder jeg skolens Virksomhedsoplysninger?
Informationer som EAN nr., CVR nr, P-nummer etc. findes på siden "Kontakt".

Hvornår ligger frikvarterene?
Undervisningen er delt op i moduler på 100 min. med frikvarter mellem hvert modul og en spisepause mellem 2. og 3. modul. Modulerne er fordelt sådan:

1.modul:   8.00 - 9.40
2.modul:   9.55 - 11.35
3.modul: 12.05 - 13.45
4.modul: 13.55 - 15.35

Hvornår har vi ferie?
Se skolens ferieplan her.

Hvornår får vi karakterer?
I får karakterer tre gange i løbet af året: I efteråret, i det tidlige forår og ved skoleårets afslutning.

Hvad er Lectio?
Lectio er gymnasiets kommunikationsplatform og benyttes til:

 • skolens skema samt skemaændringer
 • kalender, møder og særlige aktiviteter
 • kommunikation mellem lærere og elever og elever imellem via beskeder og dokumenter
 • studieplaner
 • lektier, mundtligt og skriftligt
 • registrering og administration af elevfravær
 • karakterer
 • data for modultal for klasser, hold og lærere

Lærerne og skolens administration har mulighed for at foretage ændringer i skema m.m.
Det kræver login at bruge Lectio. Brugernavn og info om første login udleveres af klassens teamleder til nye elever.

Fravær
I gymnasiet tæller alt fravær med, når fraværsprocenten udregnes. Derfor er det meget vigtigt, at du altid husker at skrive fraværsårsag i Lectio. På den måde kan det komme med i overvejelserne, hvis dit fravær bliver for højt. Der vil være en påmindelse og et link på din forside i Lectio for de moduler, du har haft fravær i.

Hvis du får fravær pga. længerevarende sygdom, skal du kontakte skolen (klassens teamleder/studievejleder), så de i god tid kan overveje, hvad der kan gøres for at hjælpe dig med ikke at komme for langt bagud el.lign.

Fravær i forbindelse med ferie uden for skoleferierne accepteres ikke. Du kan se alle skoleferier og -fridage på Ferieplanen.

Der er mange skemaændringer i Lectio – hvorfor?
Skemaændringerne kan dels have pædagogiske grunde (planlægning af tværfaglige forløb, ekskursioner o.lign.) eller praktiske grunde (ændringer pga. lærerkurser, sygdom el.lign.). Du kan i Lectio (under det relevante hold) altid se, om du får det rette antal moduler.

Jeg har rigtigt mange afleveringer – kan det være rigtigt?
Det skriftlige arbejde for eleverne opgøres i elevtid. Ministeriet har fastsat mængden af elevtid til mindst 500 timer over hele uddannelsesforløbet, dvs. fordelt over de tre gymnasieår. Der er bestemte minimumsgrænser for elevtid i fagene dansk, matematik A, biologi A, fysik A og kemi A, øvrige fag på A-niveau, til engelsk B, matematik B og øvrige fag med skriftlig årskarakter.
De enkelte klassers teamledere har ansvar for at sikre, at lærerne samarbejder om og koordinerer det skriftlige arbejde, således at arbejdsbyrden bliver nogenlunde jævnt fordelt over skoleåret.

Koster det penge at gå på gymnasiet?
I udgangspunktet: nej – undervisningen er gratis. Når det er sagt, er der enkelte udgifter forbundet med det at gå på gymnasiet. Det kan være:

 • Udgifter i forbindelse med faglige ekskursioner (skolen kan give et tilskud på op til kr. 50,- pr. elev)
 • Studieture (læs mere om prisen for de enkelte studieture under ”Elev på Nørre G”)
 • Introtur i begyndelsen af 1.g (ca. kr. 350,-)

Skolen har til alle elever købt licenser til ordbøger og lommeregner på pc.
Skolen udlåner bøger til dig uden depositum, men bortkomne og ødelagte bøger skal du selvfølgelig erstatte. Du kvitterer for modtagelsen af hver bog og får en kvittering, når bogen afleveres igen. Du skal som regel aflevere bøgerne i slutningen af hvert skoleår, men det kan ske, at en anden klasse skal bruge bogen i løbet af året. Hvis du ikke afleverer en bog inden fjorten dage efter hjemkaldelsen, opkræver vi et gebyr på kr. 20,-. 

Hvor mange fester er der på gymnasiet?
Der afholdes ca. 5 fester i løbet af skoleåret. Festudvalget, som udelukkende består af elever, godkender festkalenderen og udarbejder en plan for årets fester i samarbejde med Aktivitetsudvalget ved skoleårets begyndelse. Eksempler på de årlige fester er: Introfest, Idrætsfest, Efterårsfest, Julefest, FLE-fest, øgleaften, Forårsfest og evt. en Bandfest.
Enkelte fester kan flyttes eller udgå.

Hvis du går i 1g skal du være indstillet på at være med til at pynte op og rydde op efter en fest sammen med din klasse. Hvilke 1g-klasser, der har ansvar for oppyntning og oprydning til de enkelte fester, bliver der trukket lod om på morgensamlingen.
Ud over fester arrangeres der også jævnligt caféaftener og lignende.

Jeg har glemt noget på skolen – hvad gør jeg?
Glemte ting (værdigenstande, opladere, mobiler etc.) opbevares i skolens reception på 1. sal. En 'glemmekasse' til tøj og lign. findes i kælderen bag glasdørene. Glemmekassen tømmes op til juleferien og op til sommerferien. Tingene lægges frem i foyeren, inden de gives til velgørende organisationer. 

Jeg er skadet og kan derfor ikke lave idræt – hvad gør jeg?
Hvis du i en længere periode ikke kan deltage i idrætsundervisningen pga. sygdom, skal du dokumentere dette med en lægeerklæring. Hvis du overhovedet ikke kan deltage i idrætsundervisningen pga. sygdom skal du i stedet have et andet fag på C-niveau.  Hvis dette er tilfældet, skal du henvende dig til skolens ledelse.

Hvornår er der morgensamling?
På skolens morgensamlinger, som afholdes cirka hver anden uge, får du information og meddelelser om vigtige begivenheder i og uden for skolen i ugens løb, de kreative hold viser af og til deres produkter, forskellige bands giver et nummer, det er her man får information om forhold, der vedrører terminsprøver og eksaminer osv. Så det er vigtigt at du møder op.
 
Morgensamlingerne afholdes altid i første frikvarter og det fremgår af Lectio, hvornår der er morgensamling. 
Hvis du har et indlæg til morgensamlingen, skal du kontakte rektor Jens Boe Nielsen (JB) eller projektleder Charlotte Nielsen (ChN).

Jeg har mistet mit studiekort – hvad gør jeg?
Du kan få lavet et nyt hos Jan i bogkælderen. Det koster kr. 50,-, som skal indbetales elektronisk, før kortet kan udleveres.

Hvornår er der åbent i bogkælderen?
Find information om åbningstid og hvad bogkælderen kan hjælpe dig med på bogælderens side her.

Hvornår er der en bibliotekar i studiecentret?
Se tider og muligheder på studiecentrets sider her.

Jeg er syg og kan derfor ikke komme. Hvad gør jeg?
Fraværsårsager skal altid skrives i Lectio. I tilfælde af længerevarende sygdom bedes du kontakte din teamleder og meddele årsagen til dit fravær.

Jeg trives ikke og overvejer at melde mig ud. Hvad skal jeg gøre?
Hvis du overvejer at melde dig ud, skal du henvende dig til din teamleder og din studievejleder, som vil drøfte problemet igennem med dig. Hvis du efter denne drøftelse fortsat ønsker at gå ud, skal du henvende dig på receptionskontoret.