You are here

Historisk overblik

Skolens historie i overblik
1818
Nørre Gymnasiums historie går helt tilbage til 1818, hvor Caroline Wroblewsky oprettede en skole for små piger. Hun ledede skolen i 40 år, og hendes plejedatter fortsatte efter hende indtil 1892, hvor elevtallet var steget til 100.

1892
Karen Kjær overtog skolen og indførte afgørende ændringer under sin ledelse i årene 1892-1923. Ved skolens 100-års jubilæum var skolen flyttet til en ny bygning på Gartnergade, og 480 elever gik på skolen. Få år tidligere, i 1909, var gymnasieundervisningen blevet indført.

1919
Dette år overtog staten Karen Kjærs Skole og gav den overtitlen Nørre Gymnasium. Den næste større milepæl i skolens historie blev nået i 1958, da skolen under Ingeborg Hasselriis’ ledelse blev til fællesskole: 12 drenge blev optaget i 1.g i 1958.

1971 
Den fortsatte udvidelse af elevtallet førte til planerne om en udflytning, og d. 9. august 1971 åbnedes de nye bygninger på Mørkhøjvej. Samtidig tiltrådte Rektor Per Cortes, og hf-undervisningen på skolen begyndte. Hf på Nørre G ophørte dog efter sommerferien 1979 som følge af det store ansøgningspres på gymnasiet.

1991
Den Internationale Studentereksamen, International Baccalaureate (IB) Diploma Programme, blev indført i 1991, efter at Nørre Gymnasium i 1990 fik akkrediteringen som officiel IB World School.

1997
Nørre Gymnasium kom på internettet med sin første hjemmeside.

2001 
Efter Ib Fischer Hansen (rektor 1990-2000) gik på pension, blev Jens Boe Nielsen, fagkonsulent i idræt, udnævnt til ny rektor d. 1. marts. Der lægges planer om en ombygning og udvidelse, som dog ikke bliver til noget i denne omgang.

2007 
Skolen overgår til ”statsligt selveje”. Skolen har fra sin start været privat, så statslig, så kommunal og nu ”selvejende”. Skolens bygninger overdrages til ”selvejet” i 2008.

2014
Gennem årene har Nørre Gymnasium oplevet en stadigt stigende popularitet og en øgning af elevtallet til godt over 1000 og ansatte omkring 150 personer. Her blot nogle få år fra skolens 200-års jubilæum har behovet for mere plads og modernisering ført til et omfattende ombygningsprojekt, som stod klar ved skolestart i 2014.