You are here

Generel info

om studierejser på Nørre G

Studierejser på Nørre G
En gymnasieelev på Nørre Gymnasium kan almindeligvis forvente at skulle på en outdoortur i forbindelse med introforløbet i begyndelsen af 1. g. Vi sigter på, at prisen herfor holdes på kr. 350.-.

Desuden arrangerer vi en studierejse i studieretningsforløbet, hvor prisen ligger på omkring kr. 4.500,-. 

Rejseregler 
Studierejsen er en del af undervisningen på Nørre G, hvorfor der gælder de samme regler for tilstedeværelse og forberedelse på selve studierejsen, som der gør i hverdagen på Nørre G. Når man som elev er på studierejse, fungerer man som ambassadør for Nørre G. Skolen forventer derfor, at man opfører sig ordentligt og overholder de regler og normer, der gælder i det pågældende land. På studieturen må man kun indtage alkohol i små mængder (under ingen omstændigheder spiritus), og man må ikke være beruset. På nogle ture vil der være et alkoholforbud; fx hvis klassen er på udvekslingsrejse i et land, hvor der gælder restriktive alkoholregler. Overtræder man skolens rejseregler, vil man blive sendt hjem fra studierejsen på egen regning.

Særlige forhold
Elever med svære diagnoser skal aflevere en skriftlig udtalelse fra psykolog eller læge, hvoraf det fremgår, at det er forsvarligt at sende eleven af sted. Forældrene til den pågældende elev skal ligeledes skrive under på, at rejselæreren i nødstilfælde kan sende eleven hjem fra studieturen og evt. kræve eleven afhentet af forældrene, hvis situationen kræver det. Læreren og skolen forbeholder sig dog ret til at nægte eleven at tage med, hvis de skønner det nødvendigt.

Rejsetidspunkt
Tidspunktet for studierejserne fastlægges i årsplanen. Studierejsen foretages normalt i 2.g og afvikles i rejseugen. Ved visse internationale studieretninger ligger studierejserne på andre tidspunkter, ligesom der ved udvekslingsrejser også vil være et genbesøg fra den udenlandske skole i Danmark. 

Planlægning og ophold 
Teamkoordinatorerne tager i slutningen af 1.g eller i begyndelsen af 2.g initiativ til, at alle klassens lærere drøfter rejsemål og indhold.  I den forbindelse sikres følgende:

  • At rejsemålet vælges ud fra faglige overvejelser og ligger i naturlig forlængelse af det daglige arbejde. 
  • At alle fag får mulighed for at deltage i arbejdet omkring studierejsen, enten som medrejsende eller som deltagere i den faglige forberedelse.
  • At 2 af klassens lærere deltager på turen. 

Studierejsens pris
Rejsen inkl. overnatning må ikke i væsentligt omfang overstige kr. 4.500.-. 

Afbestillingsforsikring: Der tegnes som regel ikke en afbestillingsforsikring, hvorfor skolen ikke dækker et tab i forbindelse med klasseskift, udmelding af gymnasiet eller lignende. 

Rejseforsikring: Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring, når du tager til udlandet. Ved studieture til fx USA dækker det blå kort imidlertid ikke, hvorfor lærerne skal gøre eleverne opmærksomme på, at de skal være forsikrede, inden de tager af sted på studieturen. Mange elever vil være dækket gennem rejseforsikringen i forældrenes indboforsikring, mens de andre må tegne en rejseforsikring inden en sådan tur. 

Information af forældre og elever
Når rejsemål og pris er besluttet, udsender rejselærerne information om studierejsen til elever og forældre, så alle er informeret i god tid. I studieretninger med udvekslingsrejser vil informationen om rejsen allerede blive givet i introugen, på 1.g forældreaftenen og ved andre lejligheder, hvor det er naturligt. Især er det vigtigt, at forældrene i klasser med udveksling er opmærksomme på, at de forventes at have en udenlandsk elev boende i forbindelse med besøget fra klassens udenlandske venskabsskole.