You are here

2b FR
Angers
2017

Hvor rejser vi hen
Også i 2017 går rejsen til Angers, hvor Nørres Fransk A-hold har en udvekslingsaftale med Lycée Jean Bodin. I år var både eleverne fra 2bFR og fra franskholdet 2txwFr med på udvekslingen til Angers.

Læreren på turen er
Charlotte Illeman (CI)

Hvornår er vi af sted
Vi var i Angers 18.-24. marts og fik genbesøg af de franske elever og lærere i maj.

Hvad laver vi
Udvekslingen med Angers er en rejse i fransk og naturvidenskab – enten biotek, fysik eller kemi. I Angers får vi rundvisning i universitetets fysiklaboratorier, vi besøger et skiferbrud og laver forsøg sammen med de franske gymnasieelever i fysik-kemi og biologi. Desuden besøger vi i Nantes museet ”Machine de l’Île”, der forener teknologi og Jules Vernes fantasiunivers. I København laver de danske og franske elever ligeledes naturvidenskabelige forsøg sammen. Se programmet her.

Fokus for udvekslingen er, at eleverne gennem naturvidenskab skal lære af hinanden. Der er også det fokus, at eleverne skal styrke deres formidlingskompetence om et naturvidenskabeligt emne og styrke deres sprogkundskaber, idet der tales engelsk/tysk/fransk om det naturvidenskabelige emne. Desuden udvikles elevernes interkulturelle kompetencer. Eleverne bor privat hos en fransk elev i Angers, ligesom franskmændene bor privat hos de danske elever i Købehavn. 

2b_FR_Angers_2017

2b_FR_Angers_2017_Fysikforsoeg

2b_FR_Angers_2017_Fysikforsoeg

2b_FR_Angers_2017_Fysikforsoeg

2b_FR_Angers_2017_JulesVerneKarussel

2b_FR_Angers_2017_JulesVerneKarussel

2b_FR_Angers_2017_MekaniskElefant

2b_FR_Angers_2017_Skiferbrud