You are here

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC i København (formand)

Finn Schwarz, Advokat (næstformand, eksternt udpeget)

Jens Boe Nielsen, Rektor (bestyrelsens sekretær)

Stina Vrang Elias (direktør tænketanken DEA)

Julie Sommerlund (Prodekan for Omverdensrelationer på Københavns Universitet)

Camilla Niebuhr (direktør Børne- og Ungeforvaltningen i København)

Rikke Skovgaard Andersen, Specialkonsulent hos EVA - Danmarks Evalueringsinstitut (Politisk udpeget af Københavns Kommune)

Karin Waaben, Lektor (lærerrepræsentant)

Hans Christian Simonsen, Lektor (lærerrepræsentant)

Xenia Bredahl, Gymnasieelev

Jacob Rafn, Gymnasieelev