You are here

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC i København (formand)

Finn Schwarz, Advokat (næstformand, eksternt udpeget)

Jens Boe Nielsen, Rektor (bestyrelsens sekretær)

Stina Vrang Elias, direktør tænketanken DEA

Julie Sommerlund, Prodekan for Omverdensrelationer på Københavns Universitet

Camilla Niebuhr, direktør Børne- og Ungeforvaltningen i København

Rikke Skovgaard Andersen, Specialkonsulent hos EVA - Danmarks Evalueringsinstitut (Politisk udpeget af Københavns Kommune)

Hans Christian Simonsen, Lektor (medarbejderrepræsentant)

Karin Waaben, Lektor (medarbejderrepræsentant/suppleant)

Marie Biering, Gymnasieelev

Laura Schønrock Hartz, Gymnasieelev (suppleant)