You are here

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC i København (formand)

Finn Schwarz, Advokat (næstformand, eksternt udpeget)

Stina Vrang Elias, direktør tænketanken DEA

Julie Sommerlund, Prodekan for Omverdensrelationer på Københavns Universitet

Camilla Niebuhr, direktør Børne- og Ungeforvaltningen i København

Rikke Skovgaard Andersen, Specialkonsulent hos EVA - Danmarks Evalueringsinstitut (Politisk udpeget af Københavns Kommune)

Jørgen Dan, Lektor (medarbejderrepræsentant)

Lise Grønlund, Lektor (medarbejderrepræsentant/suppleant)

Marie Biering, Gymnasieelev

Laura Schønrock Hartz, Gymnasieelev (suppleant)

Jens Boe Nielsen, Rektor (bestyrelsens sekretær og ikke bestyrelsesmedlem)