You are here

Valgfag på B-niveau

Til de samfundsfaglige studieretninger kan du vælge mellem fem forskellige valgfag: Mediefag B, Idræt B, Religion B, Billedkunst B og Drama B. De præsenteres nedenfor.

Mediefag B 
Hvis du vælger mediefag på B-niveau, lærer du at undersøge levende billeder i etablerede og nyere medier, og træner samtidig dine egne kommunikationsevner i praktiske medieproduktioner. Hvordan fremstilles den politiske virkelighed i medierne? Og hvilken funktion har statistik i medierne? Hvilken magt har medierne for eksempel i en valgkamp? I mediefag vil du ofte komme ud af huset. Her kommer du i kontakt med mange forskellige mennesker og organisationer i forbindelse dine egne medieproduktioner. Du anvender viden fra flere fag, og retter produktionerne mod bestemte målgrupper. 

Idræt B 
I idræt undersøger vi om fysiologiske forhold som køn eller højde har betydning for unges kondition eller styrke ud fra fysiologiske test. Vi kan også undersøge, om der er statistisk belæg for, at fodboldspillere på højt niveau generelt er født tidligt på året.

Idræt består både af praktisk og teoretisk undervisning. I praktikken skal vi have sved på panden og lære at forbedre os inden for en lang række idrætsdiscipliner. Du vil blive mødt af helt nye kropslige udfordringer, og vi lægger vægt på alsidighed i undervisningen. I den teoretiske undervisning vil vi bl.a. beskæftige os med kroppens fysiologi og anatomi. 

Religion B 
Hvis du ønsker at få udviklet dit internationale udsyn, så kan du vælge religion på B-niveau. Vi arbejder både med temaer, som har udgangspunkt i Danmark og danskernes livs- og verdenssyn og andre som har udgangspunkt i Mellemøsten, Nordafrika eller andre dele af den arabiske verden. Vi undersøger den markante udvikling, der finder sted i Mellemøsten i disse år, fra Det Arabiske Forår i 2011 til den internationale og regionale kamp mod IS (Islamisk Stat) . Vi beskæftiger os indgående med de tre store monoteistiske religioner (kristendom, jødedom og islam) og ser på, hvordan de har formet og defineret kulturen i blandt andet Mellemøsten.

Derudover arbejder vi med Østens religioner (hinduisme eller buddhisme) og med nyere religiøse bevægelser som fx Scientology. Vi skal på feltarbejde hos forskellige trossamfund for at undersøge, hvilken betydning religionen spiller for den måde, man fortolker verden på.

Billedkunst B 
I billedkunst åbner vi for endnu flere spændende faglige samarbejder om kunstens og de moderne visuelle mediers betydning i den globaliserede verden. Det gælder inden for arkitektur, design og byplanlægning i både fortid og nutid. Vi undersøger visuelle virkemidler og visuel kommunikation og vi arbejder med innovative processer og idéudvikling. I alle forløb går jeres egne kreative udfordringer hånd i hånd med det teoretiske stof.

Drama B 
Hvis du vælger drama på B-niveau, kommer du til at arbejde med scenekunst og teatrets udtryksformer. Vi arbejder med at skabe, forstå, analysere og fortolke teatrets særegne udtryk og opsøger teaterfestivals og den københavnske teaterscene, hvor vi ser teater, taler med skuespillere og instruktører og deltager i workshops. I undervisningen arbejder vi med selv at skabe og forstå teatret. Vi laver mindre iscenesættelser og større forestillinger. Vi arbejder med forskellige tiders teatergenrer og teatermetoder, og vi afprøver dem i praksis. I 1g laver vi en forestilling, hvor hele klassen samarbejder med en professionel dramatiker eller skuespiller om at opsætte en forestilling, og i 3g kommer du selv til at lave en forestilling sammen med en gruppe fra din klasse, hvor I selv varetager alle de valg der knytter sig til forestillingens tilblivelsesfaser.

Kina-toning 
Når du efter grundforløbet skal vælge studieretning, vil vi bede om en tilkendegivelse af, om du ønsker en studieretning, som er tonet af vores gode samarbejde med vores skolesamarbejdspartner i Qinhuangdao, fordi studieturen her er dyrere og mere omfattende end i andre retninger. Deltagerne i denne studieretning udveksler nemlig med eleverne i Kina på en 11 dages tur til Beijing og Qinhuangdao. Der er også et indledende højskoleophold bundet til denne studieretning. Disse ture koster ialt 9000 kr.

Vi behandler fx Kinas voldsomme økonomiske udvikling og den ændring af det globale billede, som den har skabt.