You are here

SRO

Studieretningsopgaven

I 2.g skal du skrive en opgave i to af dine studieretningsfag - den såkaldte Studieretningsopgave (SR0).

Dine lærere vil introducere dig til opgaven og vejlede dig ifm. arbejdet med opgaven. På Lectio vil du kunne finde relevant information.

SRO er et af redskaberne, der er med til at udvikle dine studieforberedende skrivekompetencer, som er beskrevet i Stx-bekendtgørelsen.