You are here

9. Samfundsfag - Matematik

Hvilke internationale politiske brændpunkter og konflikter foregår lige nu, hvorfor er de opstået, og hvilke aktører er involveret?

Du får gennem dine to studieretningsfag Matematik A og Samfundsfag A indgående viden om det politiske system, økonomi og sociologi og lærer at opstille og gennemskue matematiske modeller vedrørende sandsynligheder, økonomi og statistik til at belyse forståelsen af netop det politiske system.

Matematik og samfundsfag arbejder sammen om at give en forståelse af emner i fx økonomi samt andre samfundsfaglige temaer, der kræver statistiske modeller. Vi belyser bl.a. ulighed og velfærdsstat - både med en national og international synsvinkel.

Hvordan får vi fx råd til, at Danmark får så stor en andel af ældre i befolkningen, og hvilken form for velfærd haves andre steder i verden. Hvilke faktorer har betydning i forbindelse med folkeafstemninger, og kan vi forklare baggrunden for resultatet af fx det amerikanske valg?

Vi kan som regel oprette flere klasser med denne studieretning. Vi har i den sammenhæng meget gode erfaringer med at sætte eleverne med samme ønske om valgfag på B-niveau i samme klasse. Derved kan vi skabe endnu mere sammenhæng og samarbejde i studieretningen. Hvis dette valg er et kunstnerisk fag, giver det god mening, at du på forhånd vælger dette fag som kunstnerisk fag på C-niveau.

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Matematik A

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 3 valgfag, - et frit valg og to valg til minimum B-niveau hvoraf det ene skal være et naturvidenskabeligt fag, - med mindre du vælger Latin på C-niveau, så kan du frit vælge to fag til minimum B-niveau. Du kan i denne studieretning som noget helt specielt for Nørre Gymnasium, vælge et to-årigt B-niveau som knytter sig til din studieretning; - du kan vælge mellem Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Idræt, Mediefag eller Religion. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg, og du har således kun to valg tilbage. De naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi, Kemi eller Naturgeografi (det er skolen som afgør hvilke naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Læs mere om vores valgfag her.

Indtryk fra en Drama-elev
Som dramaelev på Nørre Gymnasium får man lov til at udforske sin kreative side i et trygt og hyggeligt miljø. Både Nørre som sted, men også især dramaklassen er et sted, hvor man kan være den man er og stadig være en del af noget større. På dramalinjen har faget drama et rigtigt godt sammenspil med engelsk. Det kan vise sig igennem fx undervisningsforløb om Shakespeare, eller dramatiseringer af tekster som der arbejdes med i engelsk.

Dramatimerne er en blanding af teoretisk undervisning og undervisning på gulv, så derfor giver sammenspillet med engelsk en god mulighed for at bruge teorien i praksis andre steder end i dramalokalet. Som da vi fx havde om Sherlock Holmes i engelsk, fremførte vi mange af de scener vi læste for at få en forståelse af handlingen istedet for bare at læse scenen igennem. Udover super fede linjer tilbyder Nørre også mange ekstra aktiviteter, lige fra kor til frivillig billedkunst og Nørre Games som alle klasser kan deltage i fra starten af året. Og det er altid muligt at møde andre friske unge med et åbent sind og fælles interesser.
Jonathan 3u

Studieretninger_2017_7_Samfundsfag

Indtryk fra en Idræt-elev
Studieretningen med fagene Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B og valgfaget Biologi B, er en blanding mellem det naturfaglige og samfundsfaglige. Man oplever et samarbejde mellem fagene idræt og samfundsfag, når der fx arbejdes med de to fag tværfagligt. Den metodeprægede projektopgave formår at samle de to fags holdninger og teorier til et givet emne.

Udover samarbejde mellem de forskellige fag på Nørre G oplever man også et samarbejde på tværs af linjerne gennem diverse udflugter og trindage. Det er en af de ting som er med til at gøre Nørre G unikt. Nørre G er dermed også et sted, hvor der er plads til alle, og der er muligheder for at skabe venskaber på tværs af klasserne.
Anne-Sofie 3y

Studieretninger_2017_7_Samfundsfag