You are here

10. Samfundsfag - Engelsk

I denne studieretning sætter vi fokus på internationale forhold med betydning for bl.a. Danmark, England og USA og du får udviklet dit kulturelle udsyn.

Den globale verden er under stadig forandring og nye magtcentre opstår i verden. Storpolitisk har USA været dominerende i årtier, men udfordres i stigende grad af andre magtcentre. Udfordringen kommer først og fremmest fra Kina, men også EU og Rusland er store spillere på den internationale scene.

Du får indgående viden om det politiske system, international politik, sociologi og historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den engelsk-talende verden.

Eksempelvis arbejder fagene engelsk og samfundsfag sammen om amerikanske værdier og om hvordan disse afspejler sig i amerikanernes forhold til våbenlovgivning, dødsstraf, overvågningssamfund og religion. Vi undersøger også push-pull faktorer i forhold til immigration og kigger på raceproblemer og social ulighed i både USA og England. 

Vi kan som regel oprette flere klasser med denne studieretning. Vi har i den sammenhæng meget gode erfaringer med at sætte eleverne med samme ønske om valgfag på B-niveau i samme klasse. Derved kan vi skabe endnu mere sammenhæng og samarbejde i studieretningen. Hvis dette valg er et kunstnerisk fag, giver det god mening, at du på forhånd vælger dette fag som kunstnerisk fag på C-niveau.

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Engelsk A

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 3 valgfag, - et frit valg og to valg til minimum B-niveau hvoraf det ene skal være et naturvidenskabeligt fag, - med mindre du vælger Latin på C-niveau, så kan du frit vælge to fag til minimum B-niveau. Du kan i denne studieretning som noget helt specielt for Nørre Gymnasium, vælge et to-årigt B-niveau som knytter sig til din studieretning; - du kan vælge mellem Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Idræt, Mediefag eller Religion. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg, og du har således kun to valg tilbage. De naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi, Kemi eller Naturgeografi (det er skolen som afgør hvilke naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Læs mere om vores valgfag her.

Indtryk fra en Mediefagselev
Jeg har altid været meget interesseret især i samfundsfag og engelsk, så det var uden tvivl en sådan linje jeg skulle på. Det at Nørre G også tilbyder en linje med mediefag som valgfag på B-niveau var jo bare perfekt. Det var meget overraskende at se, hvor meget Nørre G egentlig gør ud af det at have mediefag.

Størstedelen af vores timer foregår i Nørre G's egen biograf, det er altså ret fedt. Når vi skal filme og producere vores egne film, benytter vi os af professionelt film- og lydudstyr. Jeg er ikke tvivl om, hvorvidt jeg er endt på den rigtige linje eller ej.
Josefine 2e

Indtryk fra en Religionselev
Religion har gennem historien formet samfundet til det, det er i dag. Menneskets selvopfattelse samt nationaliteters nationalfølelser bærer i høj grad præg af religiøs overbevisning. Mange af historiens største konflikter har rødder i religion. Også i Danmark opleves sådanne konflikter. Reformationen var et opgør med én type religion samt en skabelse af en anden. Hele tiden reformeres religionen og dennes rolle i samfundet.

Sekularisering kan i dag ses som et mål for de fleste vestlige lande, men på trods af dette fylder religion stadig meget i fx amerikansk politik. Samtidig med religionskritikkens blomstring og en helliggørelse af sekularisering findes dog også modtendenser som den islamiske revolution i 1979 i Iran eller samtidens religiøse fremgang i Afghanistan. Ikke mange gymnasier tilbyder en så samfundsrelevant studieretning som Nørre G gør det med denne. Med studieture til Tyrkiet eller Iran tager Nørre G samtidig eleverne med til unikke oplevelser, hvor samfund og religion i høj grad enten spiller sammen eller strides.
Bjarke 3m

Studieretninger_2017_8_Samfundsfag