You are here

Nørre G's

Partnerskoler

Extremadura/Madrid
Vi har en udvekslingsaftale med et gymnasium i Extremadura. I forbindelse med udvekslingen tager de danske elever også 4-5 dage til Madrid.

Qinhuangdao 
Vores udvekslingsaftale i Kina foregår i samarbejde med vores kinesiske partnerskole Qinhuangdao Foreign Language High School/ Qinhuangdao Experimental High School, som ligger i byen Qinhuangdao.

Berlin
Vi har et partnerskab i Tyskland. Det er med Friedrich Engels Gymnasium i Berlin. Nørre G’s elever i biotek- og biologi/kemi-studieretningen besøger den tyske partnerskole i foråret i 2g og får ligeledes besøg af tyskerne i foråret i 2g.

Flensborg - Duborgskolen 
Vi har også en udvekslingsaftale med Duborg-skolen, som ligger i Flensborg i Tyskland. Hvert år er det en 1g-klasse, der udveksler med den tyske skole. Besøgene er placeret på den måde, at begge udvekslinger foregår inden for samme uge i foråret i 1g. Man er 2,5 dag på Nørre G og efterfølgende 2,5 i Flensborg. Samarbejdet foregår primært i fagene historie, samfundsfag, dansk og tysk. 

Indien
Nørre G har lavet en udvekslingsaftale med et gymnasium i Mumbai i Indien, som vi starter op i skoleåret 2019-20. Skolen hedder JBCN International School og ligger i området Parel, som er placeret midt i Mumbai. Skolen er en moderne international privatskole, hvor al undervisning foregår på engelsk. Vi sender 15 elever og 1 lærer fra Nørre G af sted, som ligeledes får et genbesøg af 15 indiske elever og 2 lærere.  

Washington DC
Vi har et samarbejde med 3 skoler i Washington DC. Det drejer sig om George C Marshall High School, Wilson High School og Walt Whitman High School.

Fransk besøg til Lanciers-træning på Nørre G i 2019:

FranskBesoeg_Lanciers_2019

2x i Berlin 2018

2x_Berlin_2018

2a i Kina 2019

2a_Kina_2019