You are here

På tværs
af fagene

I gymnasiet møder du en række forløb, hvor flere fag arbejder sammen.

I 1g giver NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb) en introduktion til de grundlæggende elementer i naturvidenskab.
AP (Almen Sprogforståelse) - ligeledes i 1g - får du en introduktion til det kernestof, der er fælles for alle sprogfag i gymnasiet. 

AT (Almen studieforberedelse) - som du har i alle tre år - arbejdes der med inddragelse af relevante fag med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål og centrale aktuelle og historiske problemstillinger.

I løbet af gymnasietiden skal du også skrive nogle tværfaglige opgaver.

Via menuen til højre kan du finde mere information om disse opgaver og forløb.