You are here

Naturvidenskabeligt Grundforløb
Mød de naturvidenskabelige fag

NV er en del af grundforløbet i 1g og fungerer som en fælles introduktion til det naturvidenskabelige område og de enkelte fag - biologi, fysik, naturgeografi og kemi - hvor der lægges vægt på det sammenhængende i naturvidenskaben. Gennem undervisningen og arbejdet med grundlæggende elementer af naturvidenskab får eleverne kendskab til og forståelse for naturvidenskabelig tankegang, og det giver dem også indblik i styrker og begrænsninger ved naturvidenskabelig viden.

Samtidig skal elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område understøttes og fremmes i forbindelse med, at de opnår viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver, så de kan udtrykke en vidensbaseret mening om forhold og problemer med et naturfagligt aspekt.