You are here

Nørre News
- online skoleblad

Nørre News er Nørre Gymnasiums elevstyrede skoleblad. Bladet kører elektronisk på både hjemmesiden norrenews.dk, hvor artikler bliver lagt op løbende og den tilknyttede Facebook-side. Nørre News blev startet op i 2014 af elever på tværs af klassetrin og studieretninger. 

Alle elevgrupper er tænkt ind på tværs af klasser og  sprog
En stor del af Nørre News’ fokus ligger i at styrke relationer på tværs af klasserne, ved at fokusere på den sociale og sjove del af at gå på gymnasiet. Dette gøres ved at have artikler som månedens putte, hvor en gang månedligt bliver en putte interviewet og skrevet en artikel om, i et forsøg på at sætte navne på de mange ansigter der ses blandt de 1100 elever på skolen. Nørre News forsøger også at holde skolens elever opdateret mht. hvad der er aktuelt omkring på skolen, med artikler såsom Jens Boes Visdomsord og billeder fra arrangementer på skolen. 

Da Nørre Gymnasium har en IB afdeling, er der sørget for at involvere de engelsk-talende elever ved at have en engelsk sektion for at sørge for at involvere begge studieretninger i et fælles skoleblad. 

Redaktionsmøder og arbejdet med bladet
Redaktionen består af elever fra både STX og IB på tværs af klassetrin og studeretninger. Der er ugentlige redaktionsmøder, hvor hele den faste redaktion mødes og alle nye interesserede samles og opdateres på, hvad de forskellige arbejder på, og ideer for fremtidige projekter diskuteres.

Der sidder fast en ansvarshavende redaktør og en digital redaktør, men ellers består redaktionen af andre frivillige, som enten på fast basis skriver specifikke artikler, eller som skriver når der er brug for det. Alle elever er velkomne og arbejdsmængden er defineret af den enkeltes ønske. 

Vil du vide mere, kan du kontakte

Ansvarshavende redaktørMalthe Weiss Beskos, 2t

norrenews@gmail.com

NoerreNews_Fotograf_2015