You are here

11. Musik - Engelsk

Studieretningen er for dig, som brænder for musik og engelsk kultur. Vi udforsker samspillet mellem sprog, litteratur, musik og samfund.

Musik er et af de få fag i gymnasiet hvor både praksis og teori står i centrum. I praktisk musik øver vi sang og stemmedannelse, og vi prøver kræfter med forskellige instrumenter i sammenspil - både med fokus på proces og produkt. Praktisk er sang, korsang og sammenspil på instrumenter en vigtig del af undervisningen, og også i fritiden kan man gå til kor eller showband. Vi optræder i større og mindre sammenhænge, fx til skolens koncerter, akustisk aften, bandaftener og meget mere.

Musikteorien handler om, hvordan musik strukturelt er bygget op; om tonalitet, rytmik, harmonik og melodik. I musikhistorie undersøger vi, hvordan musik indgår i kulturelle og historiske perioders måder at tænke verden. I skriftlig musik bliver musikteorien anvendt til at arrangere musik, som man kan fremføre i praksis. Endelig kommer du til at lære at arrangere musik på computerprogrammer.

Vi har usædvanligt gode forhold for musikudøvelse, bl.a. igennem et stort antal veludstyrede øvelokaler, hvoraf en del kan anvendes af musikeleverne uden for undervisningen. Musik i gymnasiet kræver ingen særlige forudsætninger. Man vil blive præsenteret for basal teknik på instrumenterne, men hvis man ikke spiller et instrument på forhånd, skal man være indstillet på at sætte rigtig god tid af til at øve sig i løbet af forløbet.

I engelsk læser og diskuterer vi engelske og amerikanske klassikere, analyserer helt ny litteratur, film og dagsaktuelle emner. Vi træner både skriftog talesproget, så du kan begå dig i en globaliseret verden.

I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur, hvor vi spiller og synger i tre dage. Nørre G’s kor er på ca. 50 medlemmer og øver en gang om ugen. Koret laver tre årlige projekter, klassiske som rytmiske, og har en del koncertprojekter også udenfor skolen. Og sidst men ikke mindst laver vi hvert andet år musical på tværs af klasserne; den mest spektakulære musikalske begivenhed på Nørre G.

Vælger du begyndersprog i denne studierening, skal du være opmærksom på, at du får et ekstra fag på A-niveau.
Naturvidenskabeligt fag C kan være biologi, kemi eller naturgeografi.

Studieretningsfag
Musik A
Engelsk A