You are here

11. Musik - Engelsk

Studieretningen er for dig, som brænder for musik og engelsk kultur. Vi udforsker samspillet mellem sprog, litteratur, musik og samfund.

Musik er et af de fag i gymnasiet hvor både praksis og teori står i centrum. I praktisk musik øver vi sang og stemmedannelse, og vi prøver kræfter med forskellige instrumenter i sammenspil - både med fokus på proces og produkt. Sang, korsang og sammenspil på instrumenter er en vigtig del af undervisningen, og også i fritiden kan man gå til kor eller showband. Vi optræder i større og mindre sammenhænge, fx til skolens koncerter, akustisk aften, bandaftener og meget mere. Musikteorien handler om, hvordan musik strukturelt er bygget op; om tonalitet, rytmik, harmonik og melodik. I musikhistorie undersøger vi, hvordan musik indgår i kulturelle og historiske perioders måder at tænke verden. I skriftlig musik bliver musikteorien anvendt til at arrangere musik, som man kan fremføre i praksis. Endelig kommer du til at lære at arrangere musik på computerprogrammer.

Vi har usædvanligt gode forhold for musikudøvelse, bl.a. igennem et stort antal veludstyrede øvelokaler, hvoraf en del kan anvendes af musikeleverne uden for undervisningen. Musik i gymnasiet kræver ingen særlige forudsætninger. Man vil blive præsenteret for basal teknik på instrumenterne, men hvis man ikke spiller et instrument på forhånd, skal man være indstillet på at sætte rigtig god tid af til at øve sig i løbet af forløbet.

I engelsk læser og diskuterer vi engelske og amerikanske klassikere, analyserer helt ny litteratur, film og dagsaktuelle emner. Vi træner både skriftog talesproget, så du kan begå dig i en globaliseret verden.

I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur, hvor vi spiller og synger i tre dage. Nørre G’s kor er på ca. 50 medlemmer og øver en gang om ugen. Koret laver tre årlige projekter, klassiske som rytmiske. Koret har en årlig tur til udlandet, og vi har desuden en del koncertprojekter også udenfor skolen. Og sidst men ikke mindst laver vi hvert andet år musical på tværs af klasserne; den mest spektakulære musikalske begivenhed på Nørre G.

Studieretningsfag
Musik A
Engelsk A

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 3 valgfag, - et frit valg og to valg til minimum B-niveau hvoraf det ene skal være et naturvidenskabeligt fag, - med mindre du vælger Latin på C-niveau, så kan du frit vælge to fag til minimum B-niveau. Vælger du et begyndersprog (fransk eller spansk) skal du være opmærksompå at du får et ekstra fag på A-niveau og desuden bortfalder et af de frie valg, og du har således kun to valg tilbage. De naturvidenskabelige fag på C-niveau kan være Biologi, Kemi eller Naturgeografi (Det er skolen som afgør hvilke naturvidenskabelige fag du skal have). Læs mere om vores valgfag her.