You are here

Morgensamling
Udvalgspræsentation

Rektor Jens Boe Nielsen indledte morgensamlingen ved at fortælle om Nørres Lektiehjælper-projekt på Tingbjerg skole og om en udvekslingsaftale med en skole i Australien.
Der er mere info på Lectio om begge projekter.

MS_19AUG2016_Udvalg

Herefter præsenterede Uddannelseschef og lærer Mette Tangaa (Ta) Aktivitetsudvalget, som i fællesskab beslutter hvilke aktiviteter, der skal foregå i løbet af skoleåret på Nørre. Ud over Mette består Aktivitetsudvalget af Økonomisekretær Evy Jørgensen (EJ), lærer Mette Morell (MM), lærer Jakob Overgaard (JO), lærer Johan Damsgaard (JC) samt repræsentanter for alle elevudvalg på Nørre.

MS_19AUG2016_Udvalg

Meget passende var alle elevudvalgene også til morgensamling for at præsentere sig selv for de nye 1g-elever, som er mulige nye medlemmer i udvalgne. Alle udvalgene holder infomøder i den nærmeste tid, så tjek jeres skema for tid og sted.

Operation Dagsværk (OD)

MS_19AUG2016_Udvalg

Festudvalget (FU)

MS_19AUG2016_Udvalg

Nørre News

MS_19AUG2016_Udvalg

Elevrådet

MS_19AUG2016_Udvalg

Debat Klub

MS_19AUG2016_Udvalg

Miljøgruppen

MS_19AUG2016_Udvalg

Feminist Club

MS_19AUG2016_Udvalg

Café-udvalget

MS_19AUG2016_Udvalg

MS_19AUG2016_Udvalg

 

Alle nyheder