You are here

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring på Nørre G                   
På Nørre Gymnasium ser vi evalueringer som en ressource, der har afgørende betydning for, at vi kan være en levende organisation med fokus på pædagogisk udvikling og forandring. Kun ved at inddrage elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere kan vi udvikle skolen i forhold til vores vision og strategi.

I dokumenterne her på siden, kan du dels læse de seneste vurderinger af undervisningsmiljøet hhv. arbejdsmiljøet (APV), dels læse om Nørre G's evalueringssystem. Kvalitetsplanen beskriver vores arbejde med at evaluere strategitiltag og projekter, evalueringsplanen beskriver evalueringen af undervisningen, den enkelte elev og teamsamarbejdet.

Ressourceregnskab
Nørre Gymnasium udarbejder hvert år et Ressourceregnskab. Heri indgår rektors resultatlønsafrapportering. I denne rapportering indgår desuden hvert år de dimitterende studenters evalueringer af det samlede forløb. I ressourceregnskabet/resultatlønsrapporten findes desuden evalueringer af de forskellige undervisnings- og udviklingsprojekter, som skolen har gennemført i det forgangne skoleår. Selve elevundersøgelsen findes på denne side.

Find Ressourceregnskabet på siden Bestyrelsen.