You are here

Forskerpraktik 2019
 - Opstart

Forskerpraktik 2019 er skudt i gang med oplæg og første workshop på Christianshavns Gymnasium.

Opstartsoplægget om forskning og formidling blev holdt af Carsten Thure Kirkeby, som er seniorforsker på KU i Animal Welfare and Disease Control. Carsten fortalte om sin vej fra biologi i gymnasiet til forskningens verden, han beskrev eksempler fra epidemiologi om forskning i mitter m.v., og endelig lagde han stor vægt på at formidle til deltagerne, hvordan man præsenterer sine ting på en spændende måde.

FP19_Workshop_1

Til workshoppen mødtes eleverne med ’deres’ forsker og de øvrige deltagere i grupperne. De begyndte sammen at arbejde sig ind på et konkret emne og en problemformulering til deres projekt.

Det er femte gang vi kører forløbet Forskerpraktik, som er et samarbejde mellem Nørre G og Christianshavns Gymnasium. Her kan elever fra de to gymnasier prøve at arbejde gruppevis med en forsker på et mini-projekt inden for forskerens område. Resultaterne skal formidles på en poster ved en posterpræsentation, som afslutter forløbet. I år foregår det på Nørre Gymnasium d. 31. oktober.

Se mere om Forskerpraktik og årets forskningsemner på Nørre G’s hjemmeside.

FP19_Workshop_1

 

CM/11SEP19

Alle nyheder