You are here

3. Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Hvad skal man vide om menneskers kultur og baggrund for at kunne kommunikere med dem? Hvilken indflydelse har sprog og kultur på hinanden? Hvilken betydning har samfundsformer og de sociale grupper, som vi er en del af, og hvordan forholder vi os til udvikling og andre mennesker og samfundsformer, når vi skal forstå os selv som mennesker?

I denne studieretning arbejder vi med engelsk, tysk og samfundsfag. Du lærer at forstå mennesker og de samfund de lever i. Du lærer at forstå, hvorfor mennesker handler og udtrykker sig, som de gør i musik, film, litteratur, kunst, politiske taler mv.

Det betyder, at du kommer til at lære både tysk og engelsk på højt niveau, så du kan kommunikere og begå dig i en multikulturel verden.

Du bliver rigtig god til de to sprog: til grammatik og til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt.

Du kommer til at arbejde med almenmenneskelige problemstillinger og problemstillinger med særlig relation til USA, England og Tyskland, og vi kommer f.eks. til at undersøge spørgsmål som:

Hvilke fremtidsperspektiver er der for unge mennesker i Tyskland og i engelsktalende lande? Hvordan er Europas forhold til USA? Er Tyskland stærkt nok til at holde sammen på Europa efter Brexit – eller er det for stærkt? Hvordan afspejler litteratur, kunst, medier m.v. samfundet, og hvilket samfund er de med til at skabe?

Her er altså en studieretning med et europæisk og globalt perspektiv, der giver dig forståelse for den verden, som du lever i, og hvor du bliver god til at kommunikere på dine fremmedsprog.

Studieretningen kan både pege i retning af sprogeller samfundsfaglige studier på universiteter i Danmark eller udlandet, men kan også give adgang til mellemlange uddannelser indenfor formidling, kommunikation og kultur. Det er en studieretning, hvor du lærer sprog på højt niveau og derfor kan få adgang til de store globale virksomheder.

Studieretningsfag
Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Naturvidenskabeligt fag C kan være biologi, kemi eller naturgeografi.

Studieretninger_2017_9_Samfundsfag