You are here

2. Engelsk og Spansk

Hvad skal man vide om menneskers kultur og baggrund for at kunne kommunikere med dem? Hvilken indflydelse har sprog og kulturer på hinanden?

Hvad fortæller et sprog om mennesket og kulturen? Hvordan hænger sprogene sammen? Hvad betyder moderne visuel kommunikation for udveksling af erfaringer mellem mennesker fra forskellige kulturer?

Engelsk er et sprog man ikke kan komme udenom, hvis man vil videreuddanne sig, men det er ofte ikke nok, hvis man vil ud i verden og møde folk. Så er spansk et godt grundlag, og i det hele taget er det godt at have en grundlæggende forståelse af sprog. 

Latin en nøglen til at få en dybere forståelse af nutidens sprog, det gælder både ordforråd og sprogets strukturer. På den måde giver latin et godt grundlag for arbejdet med andre sprog.

I alle kulturmøder er et kendskab til andre landes kultur, litteratur og samfundsforhold også vigtigt, og det vil derfor have et stort fokus i undervisningen.På den måde vil du opleve, at dine evner inden for sprog åbner døre til nye verdener. Derfor prioriterer vi også vores studierejser og lægger vægt på det personlige møde med fremmede sprog og kulturer, således at sprogkundskaberne anvendes og forbedres og vi bliver klogere på andre - og os selv.

I spansk spænder emnerne fra Madrids ungdomskulturer til mexicanernes reaktion på Donald Trumps politik, fra fodboldkulturen hos F.C. Barcelona til colombiansk elektrotropisk cumbia. Spansk er verdens 2. største modersmål, og spanskfaget rummer derfor mange forskellige aspekter af spansk og latinamerikansk kultur, samfundsforhold og politik. I spansk udnytter vi desuden de grammatiske og ordforrådsmæssige fællestræk mellem spansk og latin. I det hele taget opnår du hurtigt et solidt ordforråd, idet spansk overlapper med de sprog, du i forvejen kan.

Idet du har 3 fremmedsprog, er du ikke bundet af at skulle hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau, og du kan derfor du frit vælge blandt skolens store udbud af valgfag på c- og b-niveau.

Studieretningsfag
Engelsk A
Spansk A 

Latin C

Valgfag i denne studieretning
I denne studieretning har du 3 frie valgfag, hvoraf to af valgfagene skal være til mindst B-niveau. De naturvidenskabelige fag på c-niveau kan være Biologi, Kemi eller Naturgeografi (det er skolen som afgør hvilke naturvidenskabelige fag du skal have). De kunstneriske fag kan være Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, Mediefag eller Musik. Læs mere om vores valgfag her..