You are here

Sprog på Nørre G - AP-intro 2018

Sproglærerne for tysk, fransk, spansk og latin på Nørre G holdt tirsdag et arrangement for alle elever i 1.g. Eleverne blev først og fremmest introduceret til faget Almen Sprogforståelse (AP), som de skal gennemføre i grundforløbet. Men Nørre G’s sproglærere ville især åbne elevernes bevidsthed om, at sprog er vigtige ikke kun som fag i skolen, men som en nøgle til Verden.

Arrangementet startede med et fælles oplæg i salen for alle eleverne og fortsatte bagefter for alle de enkelte sproghold fordelt i klasselokalerne. Her kom de nærmere ind på hinanden og den umiddelbare brug af sprog bl.a. ved at introducere sig selv og deres sprogkendskab og lave øvelser med og på deres valgte sprogfag.

AP-introen tirsdag var kun begyndelsen på en forhåbentlig øget sprogbevidsthed hos vores elever. På Nørre G er det nemlig en del af vores strategi, at vi vægter sprogfagene højt for at styrke læringen af fremmedsprog og hermed den interkulturelle og demokratiske dannelse.

AP-intro_2018

AP-intro_2018

AP-intro_2018

AP-intro_2018

 

 

Alle nyheder