You are here

Vigtig info om eksamen 

Information til elever angående skriftlig eksamen
I må medbringe de hjælpemidler, der er tilladt til de enkelte fag. Hvilke hjælpemidler, der er tale om, taler I om med jeres lærere. Digitale hjælpemidler, der fungerer offline, må medbringes og anvendes til eksamen. Det er vigtigt, at I selv husker jeres hjælpemidler, da der ikke er mulighed for at låne. Der ud over skal I medbringe computer, strømforsyning, forlængerledning og tomt USB-stik.

Til skriftlig eksamen og terminsprøver vil I have adgang til internettet, idet I skal have adgang til jeres egne noter, egne læremidler og egne arbejder, der befinder sig på lectio. Egne noter, egne læremidler og egne arbejder henviser til dokumenter, links mm., der knytter sig til den undervisning, der er foregået på de enkelte hold. Det betyder, at I ikke må hente ny viden på internettet, I må ikke besøge hjemmesider og opsøge viden, fortolkninger, udregninger el.lign., der ikke er brugt i undervisningen. Alle online ordbøger er tilladt.  

Hvis der blandt jeres egne læremidler er tale om lydklip, må I gerne lytte til dem med høretelefoner. I må ikke høre musik under prøven. 

I må under ingen omstændigheder kommunikere med omverdenen. Heller ikke via Lectio. I må ikke læse beskeder under eksamen. Det er bortvisningsgrund, hvis I forsøger, og der bliver som følge deraf heller ingen studentereksamen på Nørre G.

Snyd ved eksamen opdages!

Mødetid til skriftlig eksamen: I skal sidde på jeres pladser senest et kvarter før prøvens start. Bliver I syge inden eksamen, skal I meddele det til skolen hurtigst muligt og aflevere en lægeerklæring. Ved pludselig sygdom under prøven skal I kontakte en vagt, som derefter kontakter skolens kontor.

Hvis I bliver færdige før tid, må I gerne forlade lokalet, men I må ikke tage jeres ting (herunder telefon m.m.) med. Den sidste halve time af prøven, er der ingen, der må forlade lokalet af hensyn til de eksaminander, der endnu er i gang. Såfremt der er tale om aflevering på papir skal alle elever ca. 10 minutter før prøven slutter aflevere deres opgavebesvarelse. Hvis der er tale om digital aflevering skal opgavebesvarelsen afleveres senest, når der gives besked ved prøvetidens ophør.

Der er ikke mulighed for at ryge under prøven. 

Information til eleverne om mundtlig eksamen
I må medbringe de hjælpemidler, der er tilladt til de enkelte fag. Hvilke hjælpemidler, der er tale om, taler I med jeres faglærere om. Digitale hjælpemidler, der fungerer offline, må medbringes og anvendes til eksamen. Det er vigtigt, at I selv husker jeres hjælpemidler, da der ikke er mulighed for at låne. 

Også ved mundtlig eksamen vil I have adgang til internettet, idet I skal have adgang til egne noter, egne læremidler og egne arbejder, der befinder sig på lectio. Og også her henviser egne noter, egne læremidler og egne arbejder til dokumenter, links mm., der knytter sig til den undervisning, der er foregået på de enkelte hold. Det er med andre ord links, der fremgår af studieplan og undervisningsbeskrivelse.

Forberedelse til eksamen vil foregå i enrum i et forberedelseslokale. Der vil være eksamensvagter med adgang til forberedelseslokalet, som vil kontrollere forholdene herunder uretmæssig brug af hjælpemidler. Her gælder det samme, at surfing på nettet, erhvervelse af ulovligt materiale og kommunikation er bortvisningsgrund.