You are here

Valgfag

Til de samfundsfaglige studieretninger kan du vælge mellem fem forskellige valgfag: mediefag B, idræt B, drama B, religion B og kinesiske områdestudier C. De præsenteres nedenfor.

Mediefag B 
Hvis du vælger mediefag på B-niveau, lærer du at undersøge levende billeder i etablerede og nyere medier, og træner samtidig dine egne kommunikationsevner i praktiske medieproduktioner. Hvordan fremstilles den politiske virkelighed i medierne? Og hvilken funktion har statistik i medierne? Hvilken magt har medierne for eksempel i en valgkamp? I mediefag vil du ofte komme ud af huset. Her kommer du i kontakt med mange forskellige mennesker og organisationer i forbindelse dine egne medieproduktioner. Du anvender viden fra flere fag, og retter produktionerne mod bestemte målgrupper. Vælger du mediefag B, kommer du som udgangspunkt på studietur til Washington, DC. Her kommer du på udveksling til George Marshall Highschool, og du vil få et unikt og spændende kig ind i amerikansk kultur. Turen koster ca. kr. 7.000,-.

 

Idræt B 
I idræt undersøger vi om fysiologiske forhold som køn eller højde har betydning for unges kondition eller styrke ud fra fysiologiske test. Vi kan også undersøge, om der er statistisk belæg for, at fodboldspillere på højt niveau generelt er født tidligt på året. Idræt består både af praktisk og teoretisk undervisning. I praktikken skal vi have sved på panden, lære at forbedre os inden for en lang række idrætsdiscipliner. Du vil blive mødt af helt nye kropslige udfordringer, og vi lægger vægt på alsidighed i undervisningen. I den teoretiske undervisning vil vi bl.a. beskæftige os med kroppens fysiologi og anatomi. Du har med idræt B mulighed for at komme på studietur til Korsika, hvor vi selv prøver forskellige former for adventuresport som klatring, rafting og mountainbike.

Kinesiske områdestudier C (Kos C) 
Kinas voldsomme økonomiske udvikling gennem de seneste årtier har ændret det globale billede og har bragt landet ind centralt i det internationale samfund. Dette skaber nogle naturlige spændinger mellem den østlige og vestlige verden, hvilket blandt andet kommer til udtryk i synet på demokrati og menneskerettigheder. Mødet mellem den østlige og vestlige kultur står derfor centralt i den globaliserede verden 2017. På Nørre G vægter vi udvekslingsaftaler, og vi har blandt andet et samarbejde med en skole i Qinhuangdao i Kina. Hvis du har kos på c-niveau, har du mulighed for at deltage i studieturen, der både er en udvekslingsrejse til Qinhuangdao - og en studierejse til Beijing. Studieturen koster ca. kr. 9.000,-.

Religion B 
Hvis du ønsker at få udviklet dit internationale udsyn, så kan du vælge religion på B-niveau. Vi arbejder både med temaer, som har udgangspunkt i Danmark og danskernes livs- og verdenssyn og andre som har udgangspunkt i Mellemøsten, Nordafrika eller andre dele af den arabiske verden. Aktuelle temaer, vi kunne undersøge i den forbindelse, er den markante udvikling, der finder sted i Mellemøsten i disse år, fra det Det Arabiske Forår 2011 til den internationale og regionale kamp mod IS (Islamisk Stat) i Syrien og Irak. Vi beskæftiger os indgående med de tre store monoteistiske religioner (kristendom, jødedom og islam) og ser på, hvordan de har formet og defineret kulturen i blandt andet Mellemøsten. Vi undersøger, hvordan religion har indflydelse på den kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i hele området. Derudover arbejder vi med Østens religioner (hinduisme eller buddhisme) og med nyere religiøse bevægelser som fx Scientology. En del af undervisningen forgår ude af huset, hvor vi laver feltarbejde hos forskellige trossamfund for at undersøge, hvilken betydning religionen spiller for den måde, man fortolker verden på.

Drama B 
Hvis du vælger drama på B-niveau, kommer du til at arbejde med scenekunst og teatrets udtryksformer. Vi arbejder med at skabe, forstå, analysere og fortolke teatrets særegne udtryk og opsøger teaterfestivals og den københavnske teaterscene, hvor vi ser teater, taler med skuespillere og instruktører og deltager i workshops. I undervisningen arbejder vi med selv at skabe og forstå teatret. Vi laver mindre iscenesættelser og større forestillinger. Vi arbejder med forskellige tiders teatergenrer og teatermetoder, og vi afprøver dem i praksis. I 2g laver vi en forestilling, hvor hele klassen samarbejder med en professionel dramatiker eller skuespiller om at opsætte en forestilling, og i 3g kommer du til selv at lave en forestilling sammen med et par andre, hvor I selv varetager alle de valg, der knytter sig til forestillingens tilblivelsesfaser. Hvis du vælger drama på b-niveau, har du mulighed for at komme med på en udvekslingsrejse til Washington. Her besøger vi også New York, hvor vi bl.a. har et samarbejde med en teaterskole, hvor vi afprøver teaterteknikker med en professionel instruktør. Turen koster ca. kr. 7000,-.