You are here

9. Samfundsfag - Tysk

Hvilke fremtidsperspektiver har man som ung i dag i Tyskland, i Europa og i resten af verden? Hvad sker der med dansk og tysk kultur samt identitet i et Europa præget af migration og opbrud? Er Europas position i verden truet? Er demokratiet og velfærdsstaterne, som vi kender dem, under afvikling? Kan Tyskland holde Europa samlet? Hvor stærk er Tysklands økonomi i en globaliseret verden? Hvilken rolle kommer EU til at spille både regionalt og internationalt?

Disse og mange andre spørgsmål inden for samfundsforhold, kultur og identitet bliver du i stand til at besvare i denne studieretning.

Med både tysk og samfundsfag på A-niveau lærer du at kommunikere og begå dig i en multikulturel verden. Du kommer til at kunne kommunikere på et højt niveau på tysk, og du lærer at forstå mennesker, samt hvorfor de handler og udtrykker sig, som de gør.

I denne studieretning lærer du om forskellige kulturer med fokus på den tyske. Du kommer til at høre den musik, som unge i Tyskland hører, du ser og arbejder med nogle af de nyeste tyske film, som belyser almenmenneskelige eller særligt tyske problemstillinger. Du kommer til at læse tysk litteratur både noget af den klassiske, der har haft betydning for den europæiske litteraturhistorie, og den moderne.

Desuden bliver du god til det tyske sprog: til grammatik, til at skrive og til at udtrykke dig mundtligt. I studieretningen får du både en forståelse for påvirkninger mellem individ og samfund samt for samspillet mellem stater og deres økonomier i en globaliseret verden.

Hvis du vælger billedkunst på b-niveau kommer du til at arbejde innovativt samt kreativt med sproglige og visuelle udtryksformer. I billedkunst bruger du forskellige processer til at forstå og skabe innovative, visuelle løsninger inden for arkitektur og design, ligesom der arbejdes med kulturforskelle i samtidskunsten (som fx fotografi, film, installation og performance) og mere traditionelle visuelle udtryk. Vi undersøger også, hvordan samfundet påvirker kunsten, og om kunsten kan påvirke samfundet.

Her er altså en studieretning med et globalt og innovativt perspektiv, der både kan pege i retning af sprog- eller samfundsfaglige studier på fx universitet, CBS eller i udlandet, men som også kan give adgang til mellemlange uddannelser inden for kommunikations-, kultur- og designverdenen

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Tysk A

Studieretninger_2017_9_Samfundsfag