You are here

10. Samfundsfag - Fransk

Er Europas position i verden truet? Er demokratiet og velfærdsstaterne, som vi kender dem, under afvikling? Hvilke fremtidsperspektiver har man som ung i dag i Europa og i verden? Hvad sker der med identitet og kultur i Danmark og den fransktalende del af verden, som er præget af opbrud og bevægelser over grænser? Hvor afhængig er den franske økonomi af EU? Hvad er terror og hvilken betydning har den for de demokratiske værdier?

Disse og mange andre spørgsmål inden for samfundsforhold, kultur og identitet bliver du i stand til at besvare i denne studieretning.

Med både fransk og samfundsfag på A-niveau lærer du at kommunikere og begå dig i en multikulturel verden. Du kommer til at kunne kommunikere på et højt niveau på fransk, og du lærer at forstå mennesker, samt hvorfor de handler og udtrykker sig, som de gør. I denne studieretning lærer du om forskellige kulturer med fokus på fransktalende lande.

Du kommer til at høre fransksproget musik, du ser og arbejder med nogle af de nyeste fransksprogede film, som belyser almenmenneskelige eller særligt franske, algierske eller vestafrikanske problemstillinger. Du kommer til at læse fransksproget litteratur både noget af den klassiske franske, der har haft betydning for den europæiske litteraturhistorie, og den moderne verdenslitteratur. Desuden bliver du god til det franske sprog: til grammatik, til at skrive og til at udtrykke dig mundtligt. I studieretningen får du en forståelse for påvirkninger mellem individ og samfund samt for samspillet mellem stater og deres økonomier i en globaliseret verden.

Hvis du vælger billedkunst på B-niveau kommer du til at arbejde innovativt og kreativt med sproglige og visuelle udtryksformer. Du bruger forskellige processer til at forstå og skabe kreative, innovative visuelle løsninger indenfor arkitektur og design, ligesom der arbejdes med kulturforskelle i samtidskunsten (som fx fotografi, film, installation og performance) og mere traditionelle visuelle udtryk. Vi undersøger også, hvordan samfundet påvirker kunsten, og om kunsten kan påvirke samfundet.

Her er altså en studieretning med et globalt og innovativt perspektiv, der både kan pege i retning af sprog- eller samfundsfaglige studier på fx universitet, CBS eller i udlandet, men som også kan give adgang til mellemlange uddannelser inden for kommunikations-, kultur- og designverdenen.

Studieretningsfag
Samfundsfag A 
Fransk A

Studieretninger_2017_10_Samfundsfag