You are here

Introaften for kommende 1g

På Nørre G kommer alle elever optaget til 1g og deres forældre til et intro-møde allerede inden sommerferie og skolestart.

intro1g2018

På årets møde i aftes d. 18. juni blev alle de kommende 1g-elever og deres forældre først budt velkommen af rektor Jens Boe Nielsen. I Multihallen fik de fælles information om det store spring ind i gymnasieverdenen tilsat indslag fra skolens dygtige showband.

intro1g2018

IB Coordinator Jutta Rüdiger talte om skolens internationale profil, inden pre-IB-eleverne og deres forældre gik videre til deres specifikke arrangement. Efter den overordnede information i Multihallen fordeltes gæsterne klassevis, hvor de mødtes med teamlederen for klassen (klasselærer) og tutorer fra nuværende 1.g for at høre mere specifikt om det forløb, de starter på i deres kommende klasse.

intro1g2018

Her var der først information om dagligdagen i grundforløbet, som alle klasserne skal igennem de første tre måneder, inden de vælger studieretning. Aftenen sluttede med den – for eleverne måske vigtigste – del af mødet, hvor de sammen med tutorerne fik mulighed for at tale med deres kommende klassekammerater uden lærere og forældre, så de er forberedt på de nye kammeratskaber efter sommerferien.

intro1g2018

Onsdag d. 15. august står vi klar til at tage imod dem alle til deres nye hverdag som gymnasieelever på Nørre G

Læs mere om introforløbet og find præsentationer fra aftenen her. Grundforløbet er beskrevet her.

intro1g2018

intro1g2018

 

Alle nyheder